Associate degree Ad voltijd studie Bedrijfskunde en agrifoodbusiness Aeres Hogeschool Dronten

In het eerste jaar volg je een breed programma waarin je de bedrijfskundige- en agrifoodsector beter leert kennen. In het tweede studiejaar ga je naast theorie veel praktijkervaring opdoen. Ook doe je onderzoek in deze sector. We vinden het namelijk erg belangrijk dat je studie goed aansluit bij je toekomstige baan. 

Jaar 1

  • Oriëntatie sector en keten
  • Marketing
  • Financiën
  • Oriëntatie bedrijfskunde
  • Hbo-doorstroompakket afronden (bij mbo-instroom)

Jaar 2

In het tweede studiejaar ga je naast theorie veel praktijkervaring opdoen (onder meer door stages) in de periferie van de agrifoodbusiness. Gedurende het gehele studiejaar loop je 2 dagen per week stage. Daarnaast verdiep je je in de volgende modules: commercieel management (onder meer online marketing en marktonderzoek), productie agro (food quality en levensmiddelenleer), inkoop en financiering (inkoop- en logistiek management, financiering, etc) en ondernemen in de agri&foodbusiness (onder meer ondernemerschap en new business modellen). Ook maak je een afstudeeropdracht, dit kun je bijvoorbeeld doen voor het bedrijf waar je stage hebt gelopen.