Associate degree Ad voltijd studie Agrarisch ondernemerschap Tuin en akkerbouw Aeres Hogeschool Dronten

De voltijdstudie Ad Agrarisch Ondernemerschap Tuinbouw & Akkerbouw bestaat uit modulen die over twee jaar zijn verspreid. Je volgt onder andere modules op het gebied van ondernemen, agrotechniek en leidinggeven.

Jaar 1

 • Hbo-doorstroom- en schakelpakket (wiskunde, Nederlands, Engels, scheikunde)
 • Bedrijfsanalyse uitvoeren
 • Oriënteren op de tuinbouw en akkerbouwsector
 • Agrotechniek tuinbouw en akkerbouw
 • Praktijkmodule
 • Competentiemanagement

De doorstroom- en schakelvakken wiskunde, Nederlands, Engels en scheikunde in het eerste jaar van de studie zijn nodig om elke student op hetzelfde beginniveau te brengen voor toepassingen van deze stof in de modulen.

Jaar 2*

 • Oriëntatie startend ondernemer
 • Omgevingsgericht ondernemen
 • Teeltoptimalisatie en advies
 • Leidinggeven tuinbouw en akkerbouw
 • Competentiemanagement en afstudeerwerkstuk

* Binnen een aantal modules maak je bewust een keuze voor tuinbouw of akkerbouw. Op die manier ga je je in één van de sectoren specialiseren.