Associate degree Ad voltijd studie Agrarisch ondernemerschap Tuin en akkerbouw Aeres Hogeschool Dronten

Jannes Vollebregt: 'We leren veel over de financiële boekhouding van een bedrijf'

 
‘Op mijn 19e had ik mijn mbo-diploma Plantenteelt op zak en wilde ik nog niet stoppen met leren. Maar om nog weer vier jaar naar school te gaan zag ik niet helemaal zitten. Daarom sprak de tweejarige studie Ad Agrarisch Ondernemerschap Tuinbouw & Akkerbouw mij erg aan. Ik heb op dit moment ook nog geen seconde spijt gehad van mijn keuze, het bevalt heel goed. Ik zit nu in het tweede studiejaar en we leren nu bijvoorbeeld veel over de financiële boekhouding van een bedrijf, erg interessant! Ook van de module Oriënteren startend ondernemerschap heb ik veel geleerd. In deze module ga je aan de slag met het financiële en het belastingtechnische gedeelte van een bedrijf. Ook doe je ervaring op met welk bedrijfsvorm fiscaal het voordeligst is voor een bedrijf. Zo moest ik voor ons bedrijf een analyse maken van de jaarcijfers van de afgelopen drie jaar. We keken naar onder meer solvabiliteit, rentabiliteit, liquiditeit en de financiering. Erg interessant! Na het behalen van mijn diploma ga ik thuis aan het werk, samen met mijn ouders en broer run ik namelijk een akkerbouwbedrijf in Westbeemster. ’