Associate degree Ad voltijd studie Agrarisch ondernemerschap Dier en veehouderij Aeres Hogeschool Dronten

De voltijdstudie Ad Agrarisch Ondernemerschap Dier- & Veehouderij bestaat uit modulen die over twee jaar zijn verspreid. Je volgt onder andere modules op het gebied van ondernemen, innovatief management en leidinggeven.

Jaar 1

  • Hbo-doorstroom- en schakelpakket (onder andere wiskunde, Nederlands, Engels, scheikunde)
  • Bedrijfsanalyse uitvoeren
  • Oriënteren op de dier- en veehouderijsector
  • Innovatief management
  • Competentiemanagement

De doorstroom- en schakelvakken wiskunde, Nederlands, Engels en scheikunde in het eerste jaar van de studie zijn nodig om elke student op hetzelfde beginniveau te brengen voor toepassingen van deze stof in de modulen. Of je ook de schakelvakken economie, of biologie, of een praktijkstage moet volgen, is afhankelijk van je vooropleiding.

Jaar 2

  • Oriëntatie startend ondernemer
  • Omgevingsgericht ondernemen
  • Bedrijfsproblemen oplossen
  • Leidinggeven melkvee
  • Compentiemanagement en afstudeerwerkstuk