Start in september '19
 • Inhoud
 • Toekomst
 • Toelating
 • Thema's
 • Praktisch

Wat doet een onderzoekende innovator van leren?

Als onderzoekende innovator van leren zie je innoveren als iets dat je samen doet binnen een  organisatie. Je creëert samen nieuwe en relevante kennis en handelingspraktijken. De focus ligt hierbij op leren en stimuleren van leren bij anderen. Het nemen van initiatief, het mede leiden en begeleiden van projecten op basis van je kennis en ervaring zijn essentieel. Daarnaast communiceer je hier zowel binnen als buiten de onderwijsinstelling over. Binnen de onderwijsinstelling ben je voor alle lagen een belangrijke gesprekspartner. Je doet onderzoek in de praktijk ter ondersteuning van de innovatie, om benodigde kennis te genereren en de innovatie kracht bij te zetten. Je leert van andere praktijken en inspireert anderen en jezelf door onderzoek en de innovatie.

Het masterprogramma

Tijdens de voltijd Master Leren en Innoveren ben je actief bezig met onderwijsinnovatie en professionalisering van collega’s. Je verdiept je in het vormgeven en realiseren van leerinnovaties. In ‘learning communities’ werk je aan je ontwikkeling door zelfstudie en door samen te werken met andere studenten. Gedurende het masterprogramma word je begeleid door een masterdocent die ook je studiecoach en onderzoeksbegeleider is.

Onderzoeks- en innovatieopdracht

Tijdens de opleiding werk je vanuit je innovatie-ambitie aan leerinnovaties bij een onderwijsinstelling of in een bedrijf. In het eerste deel van de opleiding formuleer je, samen met medestudenten en interessante werkgevers, de opdracht waaraan gewerkt gaat worden. Het doel van de opdracht is het op gang brengen of realiseren van een innovatie in het onderwijs of met een team binnen deze instelling. Je vervult de opdracht dus niet  in de rol van leerkracht. Lesgeven kan er wel onderdeel van uitmaken, maar heeft dan als doel een bijdrage te leveren aan je innovatie.

Community of Practice

Tijdens de opleiding werk je samen met studenten die een  vergelijkbaar innovatieproject of onderzoek doen. Samen vorm je een ‘Community of Practice’ (COP). Je deelt kennis, vaardigheden, tips en trucs en vorderingen. Zo verrijk en help je elkaar. Ook werk je samen in leergroepen: de ‘Communities of Learning’ (COL). In de COL verdiep je je samen met je medestudenten in een bepaald onderwerp.

Docent met een plus

Vernieuwingen zijn tegenwoordig aan de orde van de dag. Onze samenleving is gebaat bij modern onderwijs dat studenten opleidt voor de toekomst. Die toekomst vraagt niet om standaardisatie, maar juist om creativiteit en nieuwsgierigheid. Een masteropleiding stimuleert je om buiten de eigen kaders te denken , om te zien dat verschillende contexten vragen om verschillende aanpakken. Daarnaast geeft een master je een kennis- en ervaringsbasis waarmee je binnen diverse lagen van de organisatie het gesprek aan kunt gaan. Voorbeelden van projecten die je als master kunt uitvoeren zijn:

 • curriculumvernieuwingen vormgeven
 • met collega’s vraagstukken rondom social media in het onderwijs uitwerken
 • een professionele leergemeenschap tussen docenten opzetten

Als je klaar bent met deze studie, ben je ‘docent met een plus’. Je hebt een duidelijke meerwaarde voor je toekomstige werkgevers en je beschikt over kennis en ervaring om je eigen werk straks meer verdieping te geven.

Toelatingseisen

Je bent toelaatbaar voor de voltijd Master Leren en Innoveren met:
- een afgeronde bacheloropleiding, zoals bijvoorbeeld:

 • Lerarenopleiding Primair Onderwijs
 • Lerarenopleiding Voortgezet Onderwijs
 • Lerarenopleiding (V)MBO
 • Bachelor Opleidingskunde

- affiniteit met vraagstukken rondom leerinnovaties

Aan de slag met verschillende thema's

Als innovator Leren en Innoveren moet je van veel markten  thuis zijn. Tijdens deze masteropleiding worden verschillende onderwerpen verder uitgediept. Je wordt in de opleiding uitgedaagd om een thema beet te pakken waarop je expertise wilt opbouwen en dat volgens jou kansrijk is als innovatie in scholen. Je gaat hier via idee-ontwikkeling met medestudenten, zelfstudie en in de praktijk mee aan de slag en maakt zo impact in een instelling. Thema’s die voorbijkomen zijn:

 • Omgeving, ecologie en innoveren
 • Innoveren in teams
 • Communiceren binnen innovaties
 • Leren 
 • Ontwerpen voor leren
 • Onderzoek en Innovatie
 • Kenniscreatie

  Periode 1  Periode 2  Periode 3  Periode 4 
Onderwerp  Verkenning en visievorming rond de rol van innovator in een organisatie Vijf inhoudelijke thema's als bril voor de onderzoekende innovator van leren: Omgeving, Innoveren in teams, Communiceren, Leren en Ontwerpen voor leren Afstuderen
Resultaat Opdrachtformulering innovatie en onderzoek Onderzoeksvoorstel. innovatie in uitvoering Innovatie in uitvoering Innovatie in afronding, plan voor vervolg, resultaat van onderzoek
Doorlopende ontwikkellijn

De onderzoekende innovator van leren: kenniscreatie, learning communities en assessments

Begeleiding Studiecoach en onderzoek-/innovatiebegeleider

De innovatieambitie in eigen werkomgeving

Naast de bijeenkomsten op school werk je binnen een onderwijsinstelling aan de rol van onderzoekende innovator van leren. Dit doe je door te werken aan je innovatie-ambitie. Binnen het daaraan gekoppelde innovatietraject leer je praktijkonderzoek uit te voeren. Dit praktijkonderzoek stimuleert en ondersteunt de innovatie en de rol die je daarbij hebt.

Hoeveel tijd kost de studie?

De voltijd Master Leren en Innoveren is een éénjarige opleiding. Tijdens deze opleiding combineer je zelfstudie, contacttijd op de opleiding en werkleren. In totaal besteed je ongeveer 40 uur per week aan de studie.

Kosten en financiering

Je betaalt voor je collegegeld en je studiematerialen boeken. De hoogte van het collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld. Een laptop en goede internetvoorziening zijn essentieel voor de opleiding.

Inschrijven

Je kunt je inschrijven voor de opleiding via Studielink. Daarna krijg je een uitnodiging voor een intakegesprek.

Intakegesprek

Tijdens een intakegesprek wordt gekeken of je innovatieambitie past binnen de doelstellingen van de opleiding. Ook komen motivatie, beschikbare tijd, leervoorkeuren en denkgewoonten aan bod.

Locatie

De opleiding wordt zowel in Wageningen als in Nijmegen aangeboden. De locatie Nijmegen is nog in aanvraag. Bij voldoende aanmeldingen zal de opleiding in september starten op één of twee locaties.