• Inhoud
  • Toelating
  • Ervaring
  • Thema's
  • Praktisch
  • Topopleiding

Onderzoekende innovator van leren

Als onderzoekende innovator van leren zie je innoveren als iets dat je samen met collega’s doet. Je creëert nieuwe en relevante kennis en handelingspraktijken met elkaar. De focus ligt hierbij op leren en het stimuleren van leren bij anderen, bijvoorbeeld door een vernieuwend ontwerp voor leren voor leerlingen, studenten, collega’s of medewerkers van een organisatie. De onderzoekende innovator van leren neemt initiatief, leidt en begeleidt op basis van inhoudelijk gezag. Communicatie hierover, zowel binnen als buiten de organisatie, is cruciaal. Je bent een gesprekspartner voor vele lagen in de organisatie. Je doet praktijkgericht onderzoek om benodigde kennis voor de innovatie te genereren, de innovatie kracht bij te zetten en transparant te kunnen zijn over de gekozen aanpak. Je leert van andere praktijken en inspireert jezelf en anderen door onderzoek.

Samen leren

Gedurende de opleiding werk je aan een eigen onderzoeksinnovatieopdracht. Deze opdracht voer je vooral in je werkcontext uit. Ook werk je samen met studenten die een inhoudelijk vergelijkbaar innovatieproject of onderzoek hebben. Samen vorm je een ‘Community of Practice’ (COP). Je deelt kennis, vaardigheden, tips en trucs en vorderingen. Zo verrijk en help je elkaar. Binnen elk thema vorm je een leergroep: de ‘Community of Learning’ (COL). In de COL verdiep je je samen met je medestudenten in een bepaald onderwerp.

Toelating

Je bent toelaatbaar voor de master Leren en Innoveren in deeltijd met:

  • minimaal een hbo-diploma of bachelor en
  • minimaal twee jaar relevante werkervaring in het onderwijs of in de HRD-context.

Inschrijven

Je kunt je inschrijven voor de opleiding via Studielink. Daarna volgt een uitnodiging voor een intakegesprek.

Intakegesprek

Tijdens een intakegesprek wordt gekeken of je innovatie ambitie en het daaraan gekoppelde innovatietraject passen binnen de doelstellingen van de opleiding. Ook komen motivatie, beschikbare tijd, leervoorkeuren en denkgewoonten aan bod.

Let op: Wil je starten met de master Leren en Innoveren in september 2018, dan kun je je nog tot uiterlijk maandag 18 juni aanmelden voor de opleiding in Studielink. De intakegesprekken worden in week 28 en 29 gevoerd. Ter voorbereiding op het intakegesprek vragen we je een portfolio samen te stellen aan de hand van een drietal opdrachten. Informatie over het intakeportfolio ontvang je na aanmelding via Studielink.

Wendy Heemskerk

Opleidingsfunctionaris HagaZiekenhuis, Den Haag

”Innoveren is uitproberen,ervaren en leren.”

“Ik durf meer te experimenteren, op een meer onderzoekende manier. Innoveren is uitproberen, ervaren en leren. Door dat proces kom ik steeds weer tot nieuwe andere innovatieve ideeën. Docenten denken hier met je mee, maar de richting en wijze waarop je bepaal je zelf.”

Stefan Teders

Docent Graafschap College, Doetinchem

”De opbouw van de opleiding zorgt ervoor dat ik er in meegroei.”

“Ik heb geleerd niet alleen op gevoel te varen maar met kennis systematische beslissingen te nemen. De directe terugkoppeling naar de beroepspraktijk, de samenstelling van medetudenten uit onderwijs en bedrijfsleven maakt dat ik specifiek voor deze master gekozen heb. Het contact met docenten is laagdrempelig, prettig en professioneel. Deze masteropleiding is in mijn ogen terecht benoemd tot Topopleiding!

Kenniscreatie (Knowledge building)

Het didactisch concept van de masteropleiding is gebaseerd op de visie van kennis creëren. Je construeert zelf en in interactie met anderen kennis en inzichten over de werkelijkheid. Je bouwt hier weer op voort en komt daardoor samen met anderen tot veranderde of nieuwe collectieve kennis en inzichten. Deze manier van leren leidt tot een kenniscompetente master.

Innoveren in teams

Veel vernieuwingsideeën in organisaties komen maar moeizaam van de grond. In dit thema verdiep je je in perspectieven op veranderen, het leren van individuen, teams en organisaties en het faciliteren van leer- en ontwikkelprocessen. 

Leren

Wat is leren? In dit thema staat het kenniscreatieproces rondom deze vraag centraal. Je onderzoekt verschillende leertheorieën en -strategieën en koppelt ze aan nieuwe inzichten. Je schept zo een basis voor een krachtig didactisch en pedagogisch klimaat.

Ontwerpen voor Leren

Als innovator ga je in het thema Ontwerpen voor Leren aan de slag met het analyseren, ontwerpen, onderbouwen en (helpen) realiseren van een leertraject dat past bij je innovatie-ambitie. Actoren in je werkomgeving (collega’s, deelnemers, opdrachtgever(s) en management) krijgen een rol in het tot stand komen van het ontwerp.

Communiceren binnen innovaties

Als onderzoekende innovator van leren gebruik je de kennis over je eigen communicatiestrategieën en die van anderen, om samen co-creërend en kennis-ontwikkelend bezig te zijn. Je bent intermediair tussen ‘binnen’ en ‘buiten’. Je leert je manier van communiceren aan te passen aan verschillende situaties en diverse geledingen binnen en buiten de organisatie.

Omgeving, ecologie van innoveren

Innovatie is het naar binnen en buiten brengen van inzichten door over praktische en theoretische ‘schuttingen’ te kijken (boundary crossing) en dit vanuit verschillende perspectieven te doen. In dit thema word je je bewust van die omgeving en de relatie daarvan tot een innovatie. Je krijgt oog voor het grote netwerk om jezelf en je organisatie heen en voor de onderwijsontwikkelingen en -projecten die daarin plaatsvinden.

Organiseren, methoden en technieken. Onderzoek en innovatie.

Bij onderzoek en innovatie gaat het erom dat het handelen van de innovator onderbouwd is (evidence informed). Hierbij hoeft nog niet alles bewezen te zijn (evidence based). Bij dit thema krijg je zicht op verschillende soorten praktijkonderzoek en de methoden en technieken die je daarbij kunt gebruiken. Dit alles heeft tot doel het proces van innovatie in de eigen praktijk te onderbouwen en te ondersteunen door middel van onderzoek.

Studielast

De masteropleiding Leren en Innoveren in deeltijd is een tweejarige opleiding. Eén keer per vier weken is er een tweedaagse bijeenkomst op vrijdag (inclusief avond) en zaterdagochtend. Daarnaast neem je in het eerste jaar deel aan de Internationale week. Vanuit de opleiding wordt aanbevolen om in het tweede jaar deel te nemen aan de EAPRIL-conferentie.

Tijdens de deeltijdopleiding combineer je de opleiding met de innovatie op je werkplek. In totaal besteed je ongeveer 20 uur per week aan de studie.

Kosten

Je betaalt voor je collegegeld en je boeken. Daarnaast betaal je reis-, verblijf- en deelnamekosten voor de activiteiten tijdens de Internationale week en de Wintercourse. Een laptop en goede internetvoorziening zijn essentieel voor de opleiding.

Lerarenbeurs

Wanneer je in aanmerking komt voor een lerarenbeurs, dan financiert deze de opleiding, boeken en het studieverlof. De beurs kan tussen 1 april tot en met 30 juni aangevraagd worden. Voor meer informatie kun je terecht op de website van DUO: www.duo.nl.

Voor de vijfde keer op rij 

De masteropleiding Leren en Innoveren van Aeres Hogeschool Wageningen heeft - net als in 2014, 2015, 2016 en 2017 - het kwaliteitszegel topopleiding gekregen in de Keuzegids Masters. Volgens de normen van de Keuzegids behoort de master tot de top van het Nederlandse onderwijs. Dit jaar zelfs met de fantastische score van 96 punten, waarmee het de absolute topper is onder de masters op het gebied van onderwijsvernieuwing en -management.

De score wordt onder andere gebaseerd op het oordeel van studenten en van het Nederlands Vlaams Accreditatie Orgaan (NVAO), de keuringsinstantie voor het hoger onderwijs. De experts zijn zeer positief: de inhoud van de opleiding wordt bestempeld als ‘excellent’. De master Leren en Innoveren van Aeres Hogeschool Wageningen scoort op de onderdelen ambitie, niveau van het programma en niveau van de afgestudeerden het hoogst van alle vergelijkbare masters.

Lees meer >>

Mooie score in Nationale Studenten Enquête 2018

Uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) blijkt opnieuw dat de studenten van de masteropleiding Leren en Innoveren van Aeres Hogeschool Wageningen op alle punten (zeer) tevreden zijn.

Lees hier het nieuwsbericht >>
Bekijk hier alle resultaten >>