Master Leren en Innoveren

Voor vierde keer op rij topopleiding in Keuzegids Masters

Innovaties in het onderwijs en het bedrijfsleven zijn aan de orde van de dag. Organisaties werken actief aan de ontwikkeling en professionalisering van hun medewerkers. Dit vraagt om goed opgeleide innovators. De master Leren en Innoveren van Aeres Hogeschool Wageningen leidt je op tot een onderzoekende innovator van leren. Een professional die het maximale uit zijn innovatie-ambitie, het eigen leren en de organisatie weet te halen.

Tijdens de tweejarige deeltijd-masteropleiding Leren en Innoveren ben je actief bezig met de voortdurende ontwikkeling van het onderwijs en de professionalisering binnen bedrijven. Je verdiept je in het vormgeven en realiseren van leerinnovaties. In learning communities werk je individueel en collectief aan jouw ontwikkeling. Gedurende het opleidingstraject word je begeleid door een masterdocent die ook je studiecoach en onderzoeksbegeleider is.

Iets voor jou?

De master is bedoeld voor docenten die werken in het groene en niet-groene beroepsonderwijs (vmbo, mbo en hbo). De master is er ook voor managers, adviseurs, beleidsmedewerkers en HRD’ers die werken in het onderwijs of in het bedrijfsleven en die hun onderwijskundig leiderschap willen ontwikkelen.

 • Faculteit:
  Wageningen
 • Niveau:
  Master
 • Studievorm:
  Deeltijd
 • Duur:
  2 jaar
 • CROHO:
  Leren en Innoveren
 • Inhoud
 • Topopleiding
 • Thema's
 • Praktisch
 • Toelating
 • Ervaring

Onderzoekende innovator van leren

Als onderzoekende innovator van leren zie je innoveren als iets dat je samen met collega’s doet. Je creëert nieuwe en relevante kennis en handelingspraktijken met elkaar. De focus ligt hierbij op leren en het stimuleren van leren bij anderen, bijvoorbeeld door een vernieuwend ontwerp voor leren voor leerlingen, studenten, collega’s of medewerkers van een organisatie. De onderzoekende innovator van leren neemt initiatief, leidt en begeleidt op basis van inhoudelijk gezag. Communicatie hierover, zowel binnen als buiten de organisatie, is cruciaal. Je bent een gesprekspartner voor vele lagen in de organisatie. Je doet praktijkgericht onderzoek om benodigde kennis voor de innovatie te genereren, de innovatie kracht bij te zetten en transparant te kunnen zijn over de gekozen aanpak. Je leert van andere praktijken en inspireert jezelf en anderen door onderzoek.

Samen leren

Gedurende de opleiding werk je aan een eigen onderzoeksinnovatieopdracht. Deze opdracht voer je vooral in je werkcontext uit. Ook werk je samen met studenten die een inhoudelijk vergelijkbaar innovatieproject of onderzoek hebben. Samen vorm je een ‘Community of Practice’ (COP). Je deelt kennis, vaardigheden, tips en trucs en vorderingen. Zo verrijk en help je elkaar. Binnen elk thema vorm je een leergroep: de ‘Community of Learning’ (COL). In de COL verdiep je je samen met je medestudenten in een bepaald onderwerp.

Voor de vierde keer op rij 

De masteropleiding Leren en Innoveren van Aeres Hogeschool Wageningen heeft - net als in 2014, 2015 en 2016 - het kwaliteitszegel topopleiding gekregen in de Keuzegids Masters. Volgens de normen van de Keuzegids behoort de master tot de top van het Nederlandse onderwijs.

De score wordt onder andere gebaseerd op het oordeel van studenten en van het Nederlands Vlaams Accreditatie Orgaan (NVAO), de keuringsinstantie voor het hoger onderwijs. De experts zijn zeer positief: de inhoud van de opleiding wordt bestempeld als ‘excellent’. De master Leren en Innoveren van Aeres Hogeschool Wageningen scoort op de onderdelen ambitie, niveau van het programma en niveau van de afgestudeerden het hoogst van alle vergelijkbare masters.

Lees meer >>

Mooie score in Nationale Studenten Enquête 2017

De resultaten van de Masteropleiding Leren en Innoveren in de Nationale Studentenenquête zijn zeer goed. De studenten geven de opleiding een hoger cijfer dan het jaar ervoor. Daarnaast scoort de opleiding vrijwel overal (ruim) boven het landelijk gemiddelde.

Bekijk hier alle resultaten >>

Kenniscreatie (Knowledge building)

Het didactisch concept van de masteropleiding is gebaseerd op de visie van kennis creëren. Je construeert zelf en in interactie met anderen kennis en inzichten over de werkelijkheid. Je bouwt hier weer op voort en komt daardoor samen met anderen tot veranderde of nieuwe collectieve kennis en inzichten. Deze manier van leren leidt tot een kenniscompetente master.

Innoveren in teams

Veel vernieuwingsideeën in organisaties komen maar moeizaam van de grond. In dit thema verdiep je je in perspectieven op veranderen, het leren van individuen, teams en organisaties en het faciliteren van leer- en ontwikkelprocessen. 

Leren

Wat is leren? In dit thema staat het kenniscreatieproces rondom deze vraag centraal. Je onderzoekt verschillende leertheorieën en -strategieën en koppelt ze aan nieuwe inzichten. Je schept zo een basis voor een krachtig didactisch en pedagogisch klimaat.

Ontwerpen voor Leren

Als innovator ga je in het thema Ontwerpen voor Leren aan de slag met het analyseren, ontwerpen, onderbouwen en (helpen) realiseren van een leertraject dat past bij je innovatie-ambitie. Actoren in je werkomgeving (collega’s, deelnemers, opdrachtgever(s) en management) krijgen een rol in het tot stand komen van het ontwerp.

Communiceren binnen innovaties

Als onderzoekende innovator van leren gebruik je de kennis over je eigen communicatiestrategieën en die van anderen, om samen co-creërend en kennis-ontwikkelend bezig te zijn. Je bent intermediair tussen ‘binnen’ en ‘buiten’. Je leert je manier van communiceren aan te passen aan verschillende situaties en diverse geledingen binnen en buiten de organisatie.

Omgeving, ecologie van innoveren

Innovatie is het naar binnen en buiten brengen van inzichten door over praktische en theoretische ‘schuttingen’ te kijken (boundary crossing) en dit vanuit verschillende perspectieven te doen. In dit thema word je je bewust van die omgeving en de relatie daarvan tot een innovatie. Je krijgt oog voor het grote netwerk om jezelf en je organisatie heen en voor de onderwijsontwikkelingen en -projecten die daarin plaatsvinden.

Organiseren, methoden en technieken. Onderzoek en innovatie.

Bij onderzoek en innovatie gaat het erom dat het handelen van de innovator onderbouwd is (evidence informed). Hierbij hoeft nog niet alles bewezen te zijn (evidence based). Bij dit thema krijg je zicht op verschillende soorten praktijkonderzoek en de methoden en technieken die je daarbij kunt gebruiken. Dit alles heeft tot doel het proces van innovatie in de eigen praktijk te onderbouwen en te ondersteunen door middel van onderzoek.

Studielast

De masteropleiding Leren en Innoveren in deeltijd is een tweejarige opleiding. Eén keer per vier weken is er een tweedaagse bijeenkomst op vrijdag (inclusief avond) en zaterdagochtend. Daarnaast neem je in het eerste jaar deel aan de Internationale week. Vanuit de opleiding wordt aanbevolen om in het tweede jaar deel te nemen aan de EAPRIL-conferentie.

Tijdens de deeltijdopleiding combineer je de opleiding met de innovatie op je werkplek. In totaal besteed je ongeveer 20 uur per week aan de studie.

Kosten

Je betaalt voor je collegegeld en je boeken. Daarnaast betaal je reis-, verblijf- en deelnamekosten voor de activiteiten tijdens de Internationale week en de Wintercourse. Een laptop en goede internetvoorziening zijn essentieel voor de opleiding.

Lerarenbeurs

Wanneer je in aanmerking komt voor een lerarenbeurs, dan financiert deze de opleiding, boeken en het studieverlof. De beurs kan tussen 1 april tot en met 30 juni aangevraagd worden. Voor meer informatie kun je terecht op de website van DUO: www.duo.nl.

Toelating

Je bent toelaatbaar voor de master Leren en Innoveren in deeltijd met:

 • minimaal een hbo-diploma of bachelor en
 • minimaal twee jaar relevante werkervaring in het onderwijs of in de HRD-context.

Inschrijven

Je kunt je inschrijven voor de opleiding via Studielink. Daarna volgt een uitnodiging voor een intakegesprek.

Intakegesprek

Tijdens een intakegesprek wordt gekeken of je innovatie ambitie en het daaraan gekoppelde innovatietraject passen binnen de doelstellingen van de opleiding. Ook komen motivatie, beschikbare tijd, leervoorkeuren en denkgewoonten aan bod.

Wendy Heemskerk

Opleidingsfunctionaris HagaZiekenhuis, Den Haag

”Innoveren is uitproberen,ervaren en leren.”

“Ik durf meer te experimenteren, op een meer onderzoekende manier. Innoveren is uitproberen, ervaren en leren. Door dat proces kom ik steeds weer tot nieuwe andere innovatieve ideeën. Docenten denken hier met je mee, maar de richting en wijze waarop je bepaal je zelf.”

Stefan Teders

Docent Graafschap College, Doetinchem

”De opbouw van de opleiding zorgt ervoor dat ik er in meegroei.”

“Ik heb geleerd niet alleen op gevoel te varen maar met kennis systematische beslissingen te nemen. De directe terugkoppeling naar de beroepspraktijk, de samenstelling van medetudenten uit onderwijs en bedrijfsleven maakt dat ik specifiek voor deze master gekozen heb. Het contact met docenten is laagdrempelig, prettig en professioneel. Deze masteropleiding is in mijn ogen terecht benoemd tot Topopleiding!