Cover M DT Leren en Innoveren

Programma op basis van thema’s

Je werkt tijdens de opleiding aan 5 inhoudelijke thema’s (klik hier voor het programmaschema):

Thema: Innoveren in teams

In veel organisaties komen vernieuwingen maar moeilijk van de grond. Om jouw vernieuwing wél te laten slagen verdiep je je in verschillende perspectieven van innovatie en in het leren van individuen, teams en hele organisaties. En je leert hoe je leer- en ontwikkelprocessen succesvol faciliteert.

Thema: Leren

Je onderzoekt verschillende leertheorieën en verbindt die aan jouw kennis van je eigen context. Zo werk je aan een visie op leren die past bij jouw innovatie. Je draagt bij aan de visie van je organisatie en creëert een basis voor succesvolle interventies.

Thema: Ontwerpen voor leren

Je gaat aan de slag met het analyseren, ontwerpen, onderbouwen en realiseren van een leertraject dat past bij jouw innovatieambitie. Actoren in je werkomgeving (collega’s, deelnemers, managers) krijgen een rol in het ontwerp. Je leert een proces ontwerpen voor de langere termijn.

Thema: Communiceren binnen innovaties

Je leert hoe je effectief met je collega’s en met het management in gesprek gaat. Je (her)kent communicatiestrategieën, van jezelf en van anderen. En je leert je manier van communiceren aanpassen aan verschillende situaties.

Thema: Omgeving

Innoveren betekent ook verbinden. In dit thema leer je om de grenzen en verbanden tussen fdelingen in een innovatiecontext te analyseren. De analyse geeft je een basis om te bepalen wat er nodig is om wederzijds leren tussen die afdelingen te stimuleren.

Daarnaast is er gedurende de hele studie deze doorlopende leerlijn: Organiseren, methoden en technieken - Onderzoek en innovatie.
Je handelen als innovator moet altijd onderbouwd zijn: evidence informed. Hierbij hoeft nog niet alles bewezen te zijn (evidence based). Je krijgt inzicht in verschillende soorten praktijkonderzoek, methoden en technieken.  Je leert elk proces van innovatie in je eigen praktijk te onderbouwen en ondersteunen met onderzoek. Bij dit thema hoort een internationale week: een week met een bezoek aan een internationaal congres waarin je je onderdompelt in een wereld van praktijkgericht onderzoek. Je verbreedt je eigen onderzoek én je eigen kijk op onderzoek in het algemeen door kennis te maken met andere invalshoeken.

Voorbeelden van afstudeeropdrachten zijn:

  • Onderwijscurriculum vernieuwen
  • Professionele leergemeenschappen opzetten
  • Innovation lab oprichten in je organisatie, waar collega’s uit verschillende disciplines samenwerken
  • Team-based learning onderzoeken in een zorginstelling