Cover B DT Docent Groene Sector

Wat leer je?

Een belangrijk deel van de opleiding staat in het teken van ‘leren hoe mensen leren en hoe jij daar een belangrijke rol in kunt spelen. De volgende onderdelen staan centraal:

 • Groene vakkennis op hbo-niveau
  De groene vakkennis die je al bezit dankzij je vooropleiding en werkervaring, breng je tijdens de opleiding op hbo-niveau.
 • Docentschap
  Je volgt vakken als pedagogiek en didactiek en staat voor de klas en begeleidt groepen; zo bekwaam je je in het delen van kennis en vaardigheden op een duidelijke en creatieve manier, en bereid je je voor op het docentschap.
 • Werkplekopdrachten
  Op je werkplek of stageplek ben je bezig met werkplekopdrachten, waarin je de groene vakinhoud en het lesgeven integreert. Door middel van toetsen, verslagen, gesprekken en evaluaties in de praktijk beoordelen wij regelmatig of je alle stof beheerst en of je je voldoende bekwaamt/ontwikkelt. 
 • Bekwaamheidseisen voor leraar en docent
  Als een rode draad door de studie loopt het competentiegericht leren. Je toont in je portfolio aan dat je de competenties bezit waarmee je voldoet aan de bekwaamheidseisen die gelden voor het onderwijs.

Hier vind je het overzicht hoe de inhoud over het jaar is opgebouwd.

Werkplekleren en leren op school

Bij werkplekleren (stagelopen) in het onderwijs sta je voor de klas, begeleid je groepen, ontwikkel je lesmateriaal en analyseer je de organisatie. Bij het werkplekleren binnen een bedrijf of maatschappelijke organisatie onderzoek je de vaktechnische, bedrijfseconomische en sociaal-organisatorische kanten. Je dient zowel op een school als in het bedrijfsleven ervaring op te doen. Naast het leren op de werkplek doe je zelfstudie, volg je lessen (flankerend onderwijs), krijg je intervisie en werk je aan je portfolio.

Kijk hier voor meer informatie over Werkplekleren tijdens de studie.

Groen Consortium

Het Groen Consortium is een samenwerkingsverband tussen Aeres Hogeschool Wageningen en groene AOC's: Clusius College, AOC Terra,  Aeres (v)mbo, Zone.college, Lentiz, Prinsentuin en Nordwin College. Het doel van deze samenwerking is om in gezamenlijkheid studenten op te leiden en het leren op de werkplek maximaal te benutten. Studenten in de opleiding Docent en kennismanager groene sector (inclusief deze kopopleiding) hebben de mogelijkheid om hun werkplekopdrachten uit te voeren bij deze instellingen. Lees meer.