Cover B DT Docent Groene Sector PABO

Tijdens de studie staat de beroepspraktijk van de docent in het groene onderwijs centraal. Aan het einde van de studie kun je zelfstandig onderwijs verzorgen en professioneel invulling te geven aan de verschillende docentrollen. Tijdens de opleiding leer je veel in de praktijk. Om je van de juiste theoretische kennis te voorzien, volg je lessen op locatie in Wageningen (flankerend onderwijs) in de vorm van:

  • Colleges
  • Trainingen
  • Simulaties
  • Intervisie

Hoe de inhoud van de opleiding is opgebouwd en ingedeeld over de 3 semesters, kan je hier zien.

Werkplekleren

De keuze voor werkplekken (stages) moet erop gericht zijn een brede en ruime ervaring op te doen in de groene sector. In het eerste semester voer je het werkplekleren uit bij meerdere groene bedrijven en organisaties; groene productiebedrijven, groene organisaties en groene dienstverleners. In het tweede en derde semester draait het om verdieping en kies je voor één werkplek. Afhankelijk van jouw situatie kunnen de opdrachten mogelijk op de eigen groene school uitgevoerd worden. 

De thema’s van het werkplekleren zijn: 

  • stedelijke omgeving; 
  • landelijke omgeving;
  • groene productie;
  • groene handel en dienstverlening.

Bij deze thema’s staan de keten en de regio centraal.

Studieduur

Alle lessen worden in 1,5 studiejaar aangeboden. Studenten kunnen het hele traject in 1,5 -2 jaar afronden.

Studiebelasting

De lessen vinden plaats op een vaste dag in de week bij Aeres Hogeschool Wageningen.

Naast de lesdag dien je rekening te houden met een dag in de week werkplekleren. Reken op een gemiddelde studiebelasting van 20 uur per week. Dit is inclusief lessen, bestuderen van literatuur en het maken van opdrachten.