Cover B DT Docent Groene Sector HAO

Tijdens de studie staat de beroepspraktijk van de docent in het groene onderwijs centraal. Aan het einde van de studie kun je zelfstandig onderwijs verzorgen en professioneel invulling geven aan de verschillende docentrollen. Tijdens de opleiding leer je veel in de praktijk. Om je van de juiste theoretische kennis te voorzien, volg je lessen op locatie in Wageningen (flankerend onderwijs) in de vorm van:

  • Colleges
  • Trainingen
  • Simulaties
  • Intervisie

Werkplekleren

Binnen de opleiding heeft het toepassen van de theorie in de praktijk een centrale rol. Bij onze opleiding noemen we dit werkplekleren. Voor een succesvolle studie is het noodzakelijk dat je een werkplek/stageplek hebt in het groene onderwijs, in het (v)mbo of het praktijkonderwijs. Ben je nog niet werkzaam in het groene beroepsonderwijs? Dan is ten minste één dag stage per week in het groene onderwijs nodig. Daarbij is het noodzakelijk dat de werkplek goede begeleiding biedt: een (bevoegd) docent die lessen kan bijwonen en beoordelen en feedback kan geven op jouw functioneren.

Wij raden je aan dat je op deze werkplek start als je in september de lessen in Wageningen gaat volgen. Wij adviseren je tijdig te beginnen met het zoeken naar een geschikte werkplek, zodat je gelijk op jouw werkplek kunt starten bij het begin van jouw studie.

Zie hier informatie over het werkplekleren in het eerste studiejaar.

Portfolio

Tijdens de hele studie werk je aan het verwerven van bekwaamheden waarmee je laat zien dat je bewust bekwaam handelt. Je stelt een portfolio samen waarin je jouw ontwikkeling op deze
bekwaamheden aantoont. Elke week is er een uur begeleiding ingeroosterd waarin je, samen met je medestudenten, onder meer werkt aan je portfolio. Jouw begeleider voert hiervoor individuele- en leergroepsgesprekken. Jouw portfolio wordt als je afstudeert beoordeeld door zowel een interne als een externe beoordelaar.
 

Studieduur

Bij het volgen van het programma zonder studievertraging rond je het traject in anderhalf jaar af. Alle lessen worden in het eerste studiejaar aangeboden. In het halve jaar daarna (periode september-februari) worden er terugkomdagen en afstudeerbegeleidingsmomenten gepland.

Studiebelasting

De lessen vinden plaats op een vaste dag in de week bij Aeres Hogeschool Wageningen.

Afhankelijk van de periode en je ervaring moet je rekenen op een totale gemiddelde studiebelasting van 20 uren per week.