Consumptieve Techniek salade

De opleiding duurt vier jaar en bestaat uit drie fasen: de propedeusefase, de hoofdfase en de afstudeerfase. In de opleiding speelt het werkplekleren een belangrijke rol.

Propedeusefase

In de propedeusefase staat de oriëntatie op het beroep en het werkterrein van de docent centraal. Je  verdiept je in didactische en onderzoeksvaardigheden. Verder komen de volgende onderdelen aan de orde: basischemie, voedingsleer en levensmiddelenmicrobiologie.

Hoofdfase

In de hoofdfase worden de taken en rollen van de docent in het vernieuwde beroepsonderwijs uitgediept. Je leert leerlinggericht denken en handelen. Naast educatie en didactiek komen vaktechnische aspecten aan bod. In het tweede leerjaar verdiep je je in de chemische processen die tijdens de voedselbereiding plaatsvinden. In het derde leerjaar ga je hiermee in de praktijk aan de slag. Zo ontwikkel je bijvoorbeeld in groepsverband een nieuw voedingsproduct. Daarnaast ligt de focus op ontwikkelingen in de sector Horeca, Bakkerij en Recreatie.

Afstudeerfase

Het vierde jaar staat in het teken van uw afstudeerproject. Dit project is gericht op het onderzoeken van innovaties en het ontwikkelen van educatieve producten voor het beroepsonderwijs en/of het bedrijfsleven. 

Studiebelasting

De studiebelasting voor deze deeltijdopleiding is gemiddeld 20 uur per week. Een deel hiervan, één dag per week, bestaat uit contactonderwijs (lessen) in Wageningen. De overige uren besteed je aan zelfstudie en werkactiviteiten.

De lessen vinden plaats op een vaste dag in de week bij Aeres Hogeschool Wageningen.

Studieduur

De lengte van de studie is in principe vier jaar, maar hangt onder andere af van:

  • je vooropleiding en werkervaring
  • het studietempo; het aantal uren dat je per week wilt en kunt besteden aan studie en werkplekleren.