Dier en veehouderij deeltijdstudie Aeres Hogeschool Dronten

Hoe is de studie opgebouwd?

De deeltijdstudie Dier- en veehouderij bestaat uit modules die over vier jaar zijn verspreid. Na afronding van de studie ontvang je het bachelordiploma Dier- en veehouderij.

Jaar 1

 • Diergezondheid 1
 • Dierhouderij
 • Duurzaam bodembeheer
 • Bedrijfsanalyse, veevoeding 1
 • Techniek en huisvesting
 • Managementvaardigheden
 • Competentiemanagement

Jaar 2

 • Bedrijfsanalyse, veevoeding 2
 • Landbouwpolitiek en beleid
 • Fokkerij
 • Diergezondheid 2
 • Duurzame veehouderij
 • Professioneel Engels
 • Competentiemanagement

Jaar 3

 • Voederwinning en gewas
 • Economie veehouderij
 • Praktijkonderzoek
 • Kwaliteit en keten
 • Financiering/budgettering
 • Personeel- en verandermanagement
 • Compententiemanagement 

Jaar 4

 • Minor Dier- en veehouderij (vakinhoudelijke en financiële onderwerpen)
 • Beroepsethiek
 • Afstudeeropdracht / Competentiemanagement