Bedrijfskunde en Agribusiness deeltijdstudie Aeres Hogeschool Dronten

Tijdens de deeltijdstudie Bedrijfskunde & agribusiness leer je werkprocessen besturen en organiseren. Je gaat op zoek naar innovatieve oplossingen om noodzakelijke vernieuwingen door te voeren in een bedrijf en je ontdekt hoe bedrijven problemen oplossen en hoe verbeteringen tot stand komen. Daarnaast verdiep je jezelf in de betreffende sector waar je voor gekozen hebt: ondernemerschap, buitenruimte of agrotechniek.

Bij deze studie draait het om inzicht in bedrijfskundige processen. Je krijgt tijdens de studie te maken met alle disciplines binnen een bedrijf: economisch, organisatorisch en juridisch. Op deze manier doe je kennis en vaardigheden op die je helpen bij uw ontwikkeling tot bijvoorbeeld manager, adviseur, consultant of ondernemer.

Bedrijfskundige studies worden aangeboden op Associate degree (Ad) en bachelorniveau. Een Ad-studie duurt twee jaar. Het niveau van dit diploma staat gelijk aan het niveau na afronding van het tweede jaar van het bachelortraject. Na afronding van een Ad kan de bachelor Bedrijfskunde & agribusiness gevolgd worden. Daarmee kun je binnen vier jaar tijd een Ad én een bachelordiploma behalen.

Welke vaardigheden heb je als je klaar bent?

Bij de bedrijfskundige deeltijdstudies draait het om inzicht in de bedrijfskundige processen. Vandaar ook dat je tijdens de studie vanuit verschillende invalshoeken te maken krijgt met alle disciplines binnen een bedrijf: economisch, organisatorisch en juridisch. Op deze manier doe je kennis en vaardigheden op die je helpen bij jouw ontwikkeling tot bijvoorbeeld manager, adviseur, consultant of ondernemer. Om de theorie zoveel mogelijk te laten aansluiten op de praktijk, nodigen we bij diverse modules een gastdocent uit het agrarisch werkveld uit. Daarnaast wordt iedereen tijdens de gehele opleiding getraind in beroepsspecifieke competenties die kennis, gedrag en houding versterken. Denk bijvoorbeeld aan presenteren, samenwerken en de rapportage van opdrachten. Deze vaardigheden ondersteunen jou bij het succesvol uitoefenen van een managementfunctie.