Cover Ad DT Praktijkopleider Bushcraft

Je bent toelaatbaar voor de Ad Praktijkopleider Bushcraft in deeltijd met:

  • Diploma havo
  • Diploma mbo niveau 4

Toelating op basis van een toelatingsonderzoek (21+ toets) is niet mogelijk: er is geen sprake van instroom van ‘ervaren vakmensen die niet voldoen aan de wettelijke toelatingseisen’. In een incidenteel geval kan de toelatingscommissie afwijkend besluiten.

Vragen over toelaatbaarheid?

Voor vragen over jouw toelaatbaarheid of vrijstellingen kun je contact opnemen met René Voets: toelating.hogeschool.wageningen@aeres.nl

Kosten en financiering

Meer informatie over collegegeld (wettelijk of instellings-), halvering wettelijk collegegeld, tegemoetkomingen en financieringsmogelijkheden voor de studies van Aeres Hogeschool Wageningen vind je hier.