Cover Ad DT Praktijkopleider Groene Sector

Je volgt één dag in de week onderwijs in Wageningen. Hier krijg je les, werk je samen met collega-studenten aan opdrachten en koppel je ervaringen terug die je hebt opgedaan in de praktijk. Daarnaast werk je minimaal 1 dag per week bij een bedrijf dat aansluit bij de opleiding. Het is belangrijk dat de werkgever openstaat voor vernieuwing, je de ruimte gunt voor ontwikkeling en je wil ondersteunen. Je moet de ruimte krijgen om complexe opdrachten uit te voeren en instructie te geven.

Beroepssituaties

De opleiding is gestructureerd via competentiegericht leren binnen beroepssituaties. Het is een combinatie van opdrachten uitvoeren in de praktijk, verdieping via theorie, en reflectie, waarbij je zowel op school als op de werkplek begeleiding krijgt. Het eerste jaar zijn de beroepssituaties vooral gericht op basisvakken zoals:
  • Biologie
  • Natuurkunde
  • Scheikunde
  • Nederlands

Daarnaast ligt de focus op competenties ontwikkelen in instructievaardigheden en activerende didactiek. In het tweede jaar ligt de nadruk op verdieping in het groene vak en verdieping in begeleidings- en coachingsvaardigheden. In dit jaar is ook specialisatie mogelijk. Je sluit af met een assessment praktijkopleider in uw groene vakgebied.

Studieduur

De opleiding duurt in principe twee jaar. Aansluitend kun je eventueel soepel doorstromen naar het hbo om een bachelorgraad te behalen.

Studiebelasting

De studiebelasting is minimaal 20 uur per week, inclusief het leren op de werkplek en zelfstudie.