Ad DT Praktijkopleider Consumptieve Techniek

De nadruk binnen de opleiding ligt op de praktijk en op zelfstandig studeren. Je volgt één dag in de week onderwijs in Wageningen. Hier krijg je les, werk je samen met collega-studenten aan opdrachten en koppel je ervaringen terug die je hebt opgedaan in de praktijk. Daarnaast werk je minimaal drie dagen per week in een bedrijf dat aansluit bij de opleiding.

Werkplekleren

In het kader van het werkplekleren (stage) werk je minimaal drie dagen per week in een bedrijf dat aansluit bij de opleiding. Dat kan (onder voorwaarden) ook je eigen werkplek zijn. Je werkt steeds binnen een thema door een combinatie van het uitvoeren van opdrachten in de praktijk en verdieping via theorie tijdens lessen. Je krijgt zowel op school als op de werkplek begeleiding.

Niveau

De deeltijdopleiding associate degree Educatief Professional Beroepsonderwijs Consumptieve techniek, ofwel verkort hbo, duurt twee jaar. Qua niveau zit de opleiding in tussen mbo-niveau 4 en hbo bachelor.

Studieduur

De studieduur bedraagt twee jaar.

Studiebelasting

De studiebelasting is minimaal 20 uur per week, inclusief het leren op de werkplek en zelfstudie.