Cover Ad DT Praktijkopleider Bushcraft

Je bent toelaatbaar voor de Ad Educatief Professional Beroepsonderwijs Bushcraft in deeltijd met:

  • Diploma havo óf
  • Diploma mbo niveau 4

Voldoe je niet aan deze toelatingseisen, dan kunnen we nog op een aanvullende manier bepalen of je toelaatbaar bent. We kijken daarbij naar bijvoorbeeld jouw motivatie, de aanleiding voor deze opleidingskeuze,  de inschatting van de haalbaarheid/studievaardigheden en de organiseerbaarheid het studeren. Dit zijn onderwerpen die worden besproken in een Studiekeuzegesprek, die je voert met een docent uit de opleiding. Zijn/haar advies weegt zwaar mee in de bepaling van jouw toelaatbaarheid. Via dit formulier kan je een studiekeuzegesprek aanvragen.

Toelating op basis van een toelatingsonderzoek (21+ toets) is niet mogelijk: er is geen sprake van instroom van ‘ervaren vakmensen die niet voldoen aan de wettelijke toelatingseisen’. In een incidenteel geval kan de toelatingscommissie afwijkend besluiten.

Vragen over toelaatbaarheid?

Voor vragen over jouw toelaatbaarheid of vrijstellingen kun je contact opnemen met René Voets: toelating.hogeschool.wageningen@aeres.nl

Kosten en financiering

Meer informatie over collegegeld (wettelijk of instellings-), halvering wettelijk collegegeld, tegemoetkomingen en financieringsmogelijkheden voor de studies van Aeres Hogeschool Wageningen vind je hier.