Cover Ad DT Praktijkopleider Bushcraft

Leren in de praktijk

In de opleiding werk je aan de kennis en vaardigheden die nodig zijn in het beroep van educatief professional bushcraft. Praktijkopdrachten combineer je met verdieping in theorie en reflectie daarop. 

Je gaat één dag in de week naar school, waar de helft van de tijd de lessen plaatsvinden in de natuur. De overige lessen vinden plaats op de hogeschool. Daarnaast ben je minimaal één dag in de week aan de slag in de praktijk (stage, werkplekleren). Een aantal keren in je studie ben je een week weg van je werkplek om deel te nemen aan praktijkweken vanuit de hogeschool, in de vorm van excursies.

Eerste jaar

Deze thema’s uit inheemse culturen zijn de rode draad:

 • wederkerigheid 
 • relatie 
 • verantwoordelijkheid
 • verbondenheid
 • afhankelijkheid

Als opstart van de studie brengen we een week met de groep in het bos door.
In het eerste studiejaar is het programma inhoudelijk gericht op:

Vakkennis en - vaardigheden

Bush Science

Ontwikkelen vakinhoudelijke deskundigheid, met o.a. thema’s als

 • bushcraftvaardigheden en interconnectief denken
 • pattern based knowledge 

( bijvoorbeeld: planten leren op basis van gezamenlijke patronen/ kenmerken in families)

Praktijkhandelingen overbrengen

 • didactiek
 • indigenous didactics (didactiek die er op gericht is om zelfstandig te laten ontdekken) 

Coaching, begeleiding en persoonlijke ontwikkeling

 • animal facilitated
 • nature facilitated
 • individuele begeleiding

Doorlopend

Het hele jaar door neem je 1 (natuur)gebied waar en daarbinnen ga je alle vaardigheden die je leert toepassen. Wat groei/leeft wanneer, waar? Je brengt je observaties in kaart.

Tweede jaar

De rode draad in dit jaar bestaat uit: 

 • respect
 • verwevenheid
 • synergie

Hoe zijn de dingen met elkaar verbonden? Als opstart breng je een week als solist in het bos door (onder begeleiding).
In dit tweede studiejaar is het programma inhoudelijk gericht op:

Organiseren en samenwerken

 • projectorganisatie
 • projectmanagement
 • groepsprocessen

Didactiek

 • onderwijs-didactiek
 • bushcraft-didactiek (indigenous)

Verdieping vaardigheden

 • bushcraftskills 
 • denken en werken vanuit interconnectieve manieren van kenniscreatie; nieuwe kennisvormging door verschillende manieren van denken aanvullend aan elkaar in te zetten

Afstudeeropdracht

Je kiest 1 van de bushcraftvaardigheden en werkt die op zo’n manier uit dat je het uiteindelijk in de community waarin je actief bent (werk of stage), kunt gaan aanbieden.

Studieduur

De opleiding duurt in principe twee jaar. Aansluitend kun je eventueel soepel doorstromen naar een hbo-bachelor, bijvoorbeeld Docent en kennismanager groene sector.

Studiebelasting

De studiebelasting is minimaal 20 uur per week, inclusief lesdagen, het leren op de werkplek en zelfstudie.