Cover Ad DT Praktijkopleider Bushcraft

Waar draait het om?

Deze citaten zijn typerend voor de denkwijze binnen de opleiding: 

Albert Einstein:
“We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.”
“Education is not the learning of facts, but training of the mind to think.”

An Ecology of Mind - Gregory Bateson:
“The major problems in the world are the result of the difference between the way nature works and the way people think.”

Leerproces

Binnen de opleiding wordt gewerkt met een interconnectief leerproces, gericht op:

  • Place based Ecological Knowlegde; traditionele ecologische kennis
  • Indigenous knowledge Systems; hoe natuurvolken kijken vanuit een andere manier van denken
  • Etnobiologie; toegepaste biologie met een etnologische benadering
  • Deep Ecology ; hoe staan dingen met elkaar in verbinding en aan welke verbindingen moet je denken?
  • Natuurfilosofie

Les en praktijk

Voor de opleiding zijn kenmerkende beroepssituaties (modules) beschreven: herkenbare situaties waarin een professional in het beroep moet kunnen functioneren. Deze beroepssituaties zijn de basis van de opleiding. De benodigde kennis, vaardigheden en houdingen om in zo'n beroepssituatie te kunnen voldoen, leer je in de (praktijk-)lessen, colleges en werkgroepen. Daarnaast leer je om die opgedane kennis direct in de praktijk te brengen tijdens werkplekleren.

Tijdens je hele opleiding word je op weg geholpen door studieloopbaanbegeleiding.

Werkplekleren

Tijdens de hele studie loop je 1 dag per week stage (werkplekleren). Je kiest zelf je stageplek, afhankelijk van waar jij je toekomst ziet. 
Denk bijvoorbeeld aan:

  • bushcraftorganisaties
  • buitenschoolseopvang organisaties (BSO’s)
  • outdoorbedrijven
  • natuurbeschermingsorganisaties

Werkplekleren kan, als je al een baan hebt, ook plaatsvinden op je eigen werkplek. De werkplek moet aan een aantal eisen voldoen; de werkgever moet openstaan voor vernieuwing, jou de ruimte geven die je nodig hebt voor het uitvoeren van werkplekopdrachten en een goede begeleiding bieden.
Voorwaarde is ook dat er (groepen) mensen zijn die je kan laten leren met de natuur met behulp van bushcraftvaardigheden.

Associate degree

De ad-opleiding werd in 2006 in het leven geroepen, naar aanleiding van de vraag vanuit het bedrijfsleven naar professionals met een niveau tussen mbo-niveau 4 en hbo-bachelor. Het ad-programma, ofwel verkort hbo, is bedoeld voor studenten die kort en praktijkgericht opgeleid willen worden en/of niet in één keer de sprong naar een vierjarige hbo-bacheloropleiding willen maken.