Cover Ad DT Bloemsierkunst

Hoe is de studie opgebouwd?

Je volgt één dag in de week onderwijs in Wageningen. Hier krijg je les, werk je samen met collega-studenten aan opdrachten en koppel je ervaringen terug die je hebt opgedaan in de praktijk. Daarnaast werk je minimaal drie dagen per week in een bedrijf dat aansluit bij de opleiding. 

Werkplekleren

In het kader van het werkplekleren (stage) werk je minimaal drie dagen per week in een bedrijf dat aansluit bij de opleiding. Je moet daar de gelegenheid krijgen om complexe opdrachten uit te voeren; een eenmanszaak is om die reden minder geschikt. Het is belangrijk dat de werkgever openstaat voor vernieuwing, je de ruimte gunt voor ontwikkeling en je wil ondersteunen. Je werkt steeds binnen een thema door een combinatie van het uitvoeren van opdrachten in de praktijk en verdieping via theorie tijdens lessen. Je krijgt zowel op school als op de werkplek begeleiding.

Indeling

Het eerste jaar is vooral gericht op het uitbreiden van vakkennis en vaardigheden, vooral gericht op communicatieve vaardigheden. Het tweede jaar gaat de diepte in op het gebied van vormgeven, ontwerpen, marketing en communicatie en (financieel) management. Tevens werk je aan de eindopdracht.

Studieduur

De studieduur bedraagt twee jaar. Je kunt de Ad Bloemsierkunst ook volgen als voltijdstudie.

Studiebelasting

De studiebelasting is minimaal 20 uur per week, inclusief het leren op de werkplek en zelfstudie.

Associate degree

De ad-opleiding werd in 2006 in het leven geroepen, naar aanleiding van de vraag vanuit het bedrijfsleven naar professionals met een niveau tussen mbo-niveau 4 en hbo-bachelor. Het ad-programma, ofwel verkort hbo, is bedoeld voor studenten die niet in één keer de sprong naar een vierjarige hbo-bacheloropleiding willen maken.