Cover Ad DT Bloemsierkunst

Wat is de inhoud van deze studie?

Tijdens de opleiding verdiep je je in innovatief bloemwerk, productpresentaties, styling en interieurontwerp. Je gaat in op het ‘waarom’ van de keuzes die je maakt bij het vormgeven van bloemwerk. Je ontwikkelt een duidelijke visie waarmee je kunt aansluiten op de behoefte en wens van opdrachtgevers.

Vakinhoudelijk

Vakinhoudelijk ga je in op ‘het waarom’ van de keuzes die je maakt bij het vormgeven van bloemwerk. Al zolang we kunnen nagaan, gebruiken mensen bloemen om hun emoties uit te drukken. De professional die een duidelijke visie heeft, weet beter aan te sluiten op de behoefte en wens van de consument of opdrachtgever. Hij of zij is iemand die kiest voor duurzaamheid, die nadenkt over de herkomst van materiaal en er op een bewust-kritische manier mee bezig is. Binnen de opleiding verdiep je je in professioneel innovatief bloemwerk, productpresentaties, styling en interieurontwerp.

Communiceren

Tijdens de opleiding besteden we ruim aandacht aan goed leren communiceren. Deze vaardigheid is belangrijk in het werkveld in de rol van adviseur, opleider of begeleider en bijvoorbeeld rondom het organiseren van evenementen, bij het geven van demonstraties en bij het adviseren van opdrachtgevers en consumenten. Het bloemistenwereldje is klein en iedereen kent elkaar. Jezelf op de juiste manier weten te presenteren, kan het verschil maken als je succesvol wilt zijn.

Ondernemerschap

Aan de ondernemerskant leert Ad Bloemsierkunst je managen op hbo-niveau. Denk aan het efficiënt inzetten van mensen en middelen, het ontwikkelen van plannen voor grote projecten en commercieel handelen met de juiste marketingstrategieën in het achterhoofd. Als je van plan bent je beroep in het buitenland te gaan uitoefenen, of als je veel contacten over de grens hebt, is een internationale oriëntatie binnen de opleiding mogelijk.