Akker met bloemenrand

Nascholing vmbo groen: Natuurlijk groen

Locatie
Op locatie
Niveau
Cursus of leergang
Duur
1 dag

Het keuzevak ‘Natuurlijk groen’ is een onderdeel van het nieuwe vmbo-profiel Groen. Aeres Hogeschool Wageningen verzorgt nascholingen voor docenten voor beroepsgerichte vakken in het vmbo-groen, vanuit de rol als opleider van deze beroepsgroep. De cursus Natuurlijk groen is bedoeld voor (aankomende) docenten die in dit keuzevak les gaan geven en willen weten hoe je een goede invulling kunt geven aan het keuzevak. Tijdens deze dag leer je alles over agrarisch natuurbeheer.

Praktisch en aanmelden

 • Datum en tijd: 10 oktober 2019, 9.15 - 16.00 uur
 • Locatie: Natuurmuseum de Wielewaal, Tiendweg 26, 3411 NB Lopik
 • Trainer: Sander Rijneveld
 • Groepsgrootte: Maximaal 10 personen
 • Kosten: € 30 incl. lunch (het grootste deel van de bijscholing wordt bekostigd door OCW en VO-raad)

Bereikbaarheid

De locatie is met het openbaar vervoer moeilijk te bereiken. Vanaf Utrecht / Gouda / Rotterdam kun je met de bus naar Schoonhoven en uitstappen bij Bushalte Lopikerplein / de Toren of Schoonoven centrum / Veer. Daarna is het ongeveer 2 kilometer lopen over de Lekdijk naar Willige Langerak. 
Bij de Wielewaal is voldoende parkeerruimte aanwezig.

Aanmelden

Inhoud

Als onderdeel van het nieuwe vmbo examenprogramma profiel groen zijn er keuzevakken ontwikkeld. Het keuzevak ‘Natuurlijk groen’ is een nieuwe invulling. Natuurlijk groen gaat over agrarisch natuurbeheer, ook wel natuurinclusieve landbouw genoemd. De eindtermen in het keuzevak benadrukken het aandachtsveld als een neventaak van de agrarische sector. Het keuzevak kent verschillende componenten:

 • Ethisch (maatschappelijk): de houding van de mens t.o.v. het (natuurlijke) landschap;
 • Ecologisch: hoe functioneert het landschap/ de natuur op de agrarische bedrijfsvoering. En hoe reageert het landschap/de natuur op veranderingen binnen de agrarische bedrijfsvoering?;
 • Technisch: hoe kun je maatregelen uitvoeren om inheemse wilde flora en fauna te ondersteunen;
 • Economisch: wat levert het op? Kosten en baten.

Op basis van deze vier componenten ontdek je gaandeweg de betekenis en de rol van dit keuzevak in de opleiding van een leerling en hoe je daar als docent invulling aan kunt geven.

De cursus wordt gegeven door Sander Rijneveld. Opgeleid als docent natuur en communicatie is hij actief rond de Wielewaal, een natuureducatiecentrum in het Groene Hart aan de rand van de Utrecht in de gemeente Lopik.

Werkwijze

Op de nascholingsdag doorlopen we een drietal fasen:

 1. Verkenning: Wat is natuurlijk groen? Wat is “natuur” ook al weer? Hoe verhoudt het zich tot de landbouw en waarom willen we dat vmbo-leerlingen daar kennis van hebben? 
 2. Werkvormen: Wat zijn goed bruikbare werkvormen? Natuurlijk gaan we uit van betekenisvol en activerend leren en borduren we verder op wat je daarvan als docent al weet en in je lespraktijk toepast. We gaan op zoek naar de perfecte integratie van theorie en praktijk.
 3. Onderwijs en ideeën: Wat kun je als het ware zelf gaan doen in jouw onderwijspraktijk?

Programma

 • 9:15 - 9:45 uur Kennismaking: ontvangst met koffie/thee.
 • 9:45 - 10:45 uur Oriëntatie: wat is landschap voor ons / voor jou (je favoriete landschap) / voor de natuur? Wat zijn landschapselementen en waarom zijn deze belangrijk? Hoe ziet het landschap rond jou school er uit?
 • 10:45 - 11:45 uur Verkenning: wat hebben vogels en dieren in het landschap nodig (voedsel, veiligheid, voortplantingsmogelijkheid, verbinding)?
 • 11:45 - 12:30 uur Analyse: praktische opdracht.
 • 12.30 - 13.00 uur Pauze: boerenlunch.
 • 13:00 - 14:00 uur Verdieping: op excursie, landschapselementen en flora en fauna herkennen.
 • 14:00 - 15:00 uur Verdieping: gastspreker medewerker Agrarische natuurvereniging Lopikerwaard en erfvogeladviseur over weidevogelbeheer, erfvogels en bescherming.
 • 15:00 - 15:30 uur Conclusies en aanbevelingen: breng aan de hand van wat je gezien en geleerd hebt de mogelijkheden voor erfvogels en natuur rond je school in kaart. Maak op deze manier een kansenkaart die we na afloop bespreken.
 • 15:30 - 16:00 uur Afsluiting en evaluatie.