Cover B VT Docent Dienstverlening en Producten

Profielmodule 3: Product maken en verbeteren

In deze training leer je hoe je jouw leerlingen op basis van de eindtermen van D&P een product laat maken en verbeteren. Aan bod komen onder andere ontwerpmethodieken en het werken met een tekenprogramma, 3D printprincipes en printtechnieken, werktekeningen lezen en interpreteren, werkvoorbereiding en het vervaardigen van een product in een veilige werkomgeving. De keuze van didactiek tijdens de training sluit aan bij de leerbehoeften en leermogelijkheden van de deelnemers.

Aan het einde van de training ben je vakinhoudelijk bekwaam en voldoe je aan de eindtermen van profielmodule 3 van de sector Dienstverlening en Producten.

Doelgroep van de training

Deze training is bedoeld voor docenten die werkzaam zijn binnen het profiel D&P op het (v)mbo.

Opzet

De training bestaat uit vakinhoud in combinatie met vakdidactiek en het oefenen in de praktijk:

  • De lessen in Wageningen worden verzorgd door een inhoudelijke vakexpert en een vakdidacticus. De expert geeft les over de vakinhoud. De didacticus bespreekt in te zetten werkvormen en reflecteert met de groep op de leereffectiviteit, het leerproces en verbindt deze aan de theorie.
  • Daarnaast organiseert je zelf mogelijkheden om het geleerde in de praktijk te oefenen. In veel gevallen zal dat plaatsvinden in de lessen die je geeft binnen het profiel D&P.

Producten en toetsing

Tijdens de training ga je aan de slag met de volgende onderdelen:

  • Je ontwikkelt een 3DD en een 2DD product.
  • Je beschrijft hoe je leerlingen hebt betrokken en aangestuurd tijdens de verschillende fasen van deze profielmodule. Je presenteert het materiaal wat je daarbij ontworpen hebt.
  • Je reflecteert op de ondernomen activiteiten.