Dienstverlening en Producten multimedia design tekenen

Minor Dienstverlening en Producten

Aeres Hogeschool Wageningen biedt een nascholingsminor Dienstverlening en Producten voor docenten met minimaal twee jaar ervaring in dit vmbo-profiel. Met dit korte traject van een half jaar behaal je een tweedegraads bevoegdheid Dienstverlening en Producten. Deze nascholingsminor volg je met een groep van maximaal 20 deelnemers. De nadruk in de lessen ligt op het inspireren met nieuwe kennis, het uitwisselen van ervaringen en het samenwerken in een professionele leergemeenschap (PLG). Deze minor is individueel te volgen, maar bieden we ook incompany aan.

Waarom kiezen voor Aeres Hogeschool Wageningen?

 • Naast de minor Dienstverlening en Producten biedt Aeres Hogeschool ook een tweedegraads lerarenopleiding Dienstverlening en Producten aan. Aeres Hogeschool is de eerste en enige hogeschool in Nederland die een tweedegraads lerarenopleiding D&P met een formele NVAO-accreditatie aanbiedt, die leidt tot een directe bevoegdheid voor D&P. Lees hier meer.
 • Aeres Hogeschool Wageningen is dé specialist voor het opleiden van docenten voor het beroepsonderwijs. We leiden docenten op in beroepsgerichte vakken in het vmbo en mbo op het gebied van Groen onderwijs, Dienstverlening en Producten en Horeca/Bakkerij.
 • Leren voor duurzame ontwikkeling (LvDO) staat centraal en biedt een meerwaarde voor deze nascholing. LvDO richt zich op het ontwikkelen van kennis, vaardigheden, houding en waarden die nodig zijn om een duurzame toekomst te scheppen.
 • Docenten D&P schenken aandacht aan het algemene concept 'duurzame ontwikkeling' en aan specifieke thema’s, zoals bijvoorbeeld klimaatverandering, voedselzekerheid en biodiversiteit binnen de nascholing.

Inhoud

Tijdens de nascholing komen de vier profielmodulen D&P in hun onderlinge samenhang aan bod:

D&P-keuzevakken en onderdelen van de ‘kern’

Naast de vier verplichte profielmodulen, bieden we keuzevakken. Met de groep worden drie keuzevakken gekozen uit het Examenprogramma. De keuzevakken Werken aan natuur en milieu / Milieu, hergebruik en duurzaamheid / Voeding en beweging  bieden we het meeste aan. Naast de keuzevakken behandelen we het volgende:

 • Leerlingen begeleiden in hun loopbaanontwikkeling (LOB), rekening houdend met een diversiteit aan roepingen, talenten, affiniteiten en leerstijlen.
 • Leerlijnen voor loopbaancompetenties ontwikkelen vanuit onderbouw vmbo naar mbo.
 • Relevante regionale arbeidsgebieden en werksoorten vertalen naar een lesprogramma, dat zowel aansluit bij professionele en loopbaanvaardigheden als bij D&P-examenprogramma.
 • Op basis van ontwikkeld lesprogramma passend programma van toetsing en afsluiting (PTA) ontwikkelen en daarop reflecteren.
 • Buitenschools leren, binnenschools valideren.
 • ‘Didactisch gereedschap’ ontwikkelen voor aanleren van specifieke D&P-vaardigheden zoals ondernemend, probleemoplossend, mediawijs, duurzaam en maatschappelijk bewust handelen.

De hands-on ontwikkelde onderwijsmaterialen zoals PTA en LOB of de verbeteringen hiervan zijn direct bruikbaar in de school.

Loopbaanoriëntatie en –begeleiding

Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB) is een integraal onderdeel van het programma Dienstverlening en Producten. Door middel van werkcolleges en praktijkopdrachten werk je aan een portfolio waarbij LOB en vakinhoud worden verbonden.

Toelating en vrijstellingen

Je bent toelaatbaar wanneer je werkzaam bent binnen het profiel of de keuzevakken van D&P. Na inschrijving kun je door middel van een quickscan een zelfbeoordeling maken met bewijsmateriaal voor toelating en eventuele vrijstellingen. Wanneer je denkt in aanmerking te komen voor vrijstellingen, nodigen we je uit voor een intakegesprek. We vragen je voor dit gesprek een zelfbeoordeling in te vullen, bewijsstukken te verzamelen en een presentatie voor te bereiden. Tijdens het intakegesprek wordt doorgenomen waar jouw portfolio nog aangevuld dient te worden. Op basis van het intakegesprek en een afgeronde zelfbeoordeling wordt er een maatwerktraject opgesteld. Wanneer je ervoor kiest om de gehele bijscholingsminor D&P te volgen, is een intakegesprek niet van toepassing.

Talent voor groei

Praktische informatie en aanmelden

 • Datum: Start in september en februari
 • Lessen: De minor bevat 20 lesdagen, telkens op een woensdag. De lestijden zijn van 9:00-17.00 uur.
 • Locatie: Aeres Hogeschool Wageningen, Mansholtlaan 18, 6708 PA Wageningen
 • Kosten: De kosten voor de minor zijn € 3.230,- wanneer een deelnemer ervoor kiest de hele nascholing te volgen. De kosten voor een intakeprocedure zijn € 630,-. De kosten van het maatwerktraject worden vastgesteld op basis van welke onderwijseenheden nog gevolgd moeten worden.
 • Subsidie: Voor het lopende traject wordt door de scholen gebruik gemaakt van subsidie van de overheid. Naar verwachting blijft een dergelijke ondersteuning ook in de toekomst mogelijk. Meer informatie hierover kun je hier vinden.
 • Incompany: Wij bieden dit traject ook incompany aan. Dit biedt veel voordelen. In een persoonlijk gesprek met de onderwijsorganisatie wordt besproken welke wensen er zijn en hoe de invulling van het programma plaatsvindt.