DP_Oceaan

Keuzevak D&P Milieu, hergebruik en duurzaamheid

Locatie
Wageningen
Niveau
Cursus of nascholing
Duur
Meerdere dagen

In deze training leer je hoe je jouw leerlingen (profiel D&P vmbo) op basis van de eindtermen van het keuzevak Werken aan Natuur en Milieu (D&P) systeemdenken aanleert, hoe je kan innoveren met afval en hoe bedrijven hier aan werken. Welke keurmerken er zijn en wat betekenen deze voor je onderwijspraktijk.

Praktische informatie en aanmelden

  • Datum en tijd: 6 en 13 februari 2019, 9.30 – 16.30 uur
  • Locatie: Aeres Hogeschool Wageningen, Mansholtlaan 18, Wageningen
  • Docent: Sandra van der Wielen, Bioloog en ecoloog, docent Natuur en Communicatie
  • Kosten: € 575, incl. lunch
Aanmelden

Inhoud

In deze training leer je hoe je jouw leerlingen op basis van de eindtermen van het keuzevak Werken aan Natuur en Milieu (D&P) systeemdenken aanleert, hoe je kan innoveren met afval en hoe bedrijven hier aan werken. Welke keurmerken er zijn en wat betekenen deze voor je onderwijspraktijk. De keuze van didactiek tijdens de training sluit aan bij de leerbehoeften en leermogelijkheden van de deelnemers. Aan het einde van de training ben je vakinhoudelijk bekwaam en voldoe je aan de eindtermen van het keuzevak Milieu, Hergebruik en duurzaamheid (D&P) .

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor docenten die werkzaam zijn binnen het profiel D&P op het (v)mbo.

Opzet

De training bestaat uit vakinhoud in combinatie met vakdidactiek en het oefenen in de praktijk:

  • De lessen in Wageningen worden verzorgd door een inhoudelijke vakexpert die tevens didacticus is. De expert geeft les over de vakinhoud. De didacticus bespreekt in te zetten werkvormen en reflecteert met de groep op de leereffectiviteit, het leerproces en verbindt deze aan de theorie. 
  • Daarnaast organiseer je zelf mogelijkheden om het geleerde in de praktijk te oefenen. In veel gevallen zal dat plaatsvinden in de lessen die je geeft binnen het profiel D&P.

Producten en toetsing

Tijdens de training ga je aan de slag met de volgende onderdelen:

  • Je maakt een onderwijsontwerp waarbij het keuzevak Milieu, Hergebruik en duurzaamheid verbonden wordt met de profielmodulen of hoe je het kan integreren met elkaar.
  • Je beschrijft hoe je leerlingen hebt betrokken en aangestuurd tijdens de verschillende fasen van deze profielmodule. Je presenteert het materiaal wat je daarbij ontworpen hebt.
  • Je reflecteert op de ondernomen activiteiten binnen je eigen lessen.

Certificering voor het keuzevak

Na het volgen en afronden van deze training ontvang je een certificaat voor het keuzevak. Deze training is ook een onderdeel in het programma van de minor Dienstverlening en Producten bij Aeres Hogeschool Wageningen. Wanneer je de minor wilt gaan volgen kun je in aanmerking komen voor een vrijstelling voor dit keuzevak, onderdeel van de minor.

Talent voor groei