Dier_muis

Docenttraining Knaagdierbeheersing

Locatie
Wageningen
Niveau
Cursus of nascholing
Duur
Meerdere dagen

Deze tweedaagse training heeft tot doel docenten vakdidactisch en vakinhoudelijk bekwaam maken voor het geven van trainingen over Knaagdierbeheersing aan knaagdierbeheersers. De training bestaat uit vier dagdelen vakdidactiek en vakinhoud, een periode van oefenen in de praktijk en een formatieve beoordeling van de praktijk.

Praktische informatie en aanmelden

 • Datum: 16 en 30 januari 2019
 • Locatie: Aeres Hogeschool Wageningen, Mansholtlaan 18, 6708 PA Wageningen
 • Kosten:  De kosten (incl. toetsing en lunch) bedragen € 900. Let op: de training wordt gesponsord door Bureau Erkenningen. De cursusprijs zonder sponsoring bedraagt € 1100
 • Trainers: Hanneke Maassen en Erik van Gestel
Aanmelden

Inhoud

De vier dagdelen worden samen verzorgd door een inhoudelijke vakexpert en een vakdidacticus. De expert geeft de les over de vakinhoud (knaagdierbeheersing GB), de didacticus bespreekt met de groep de ingezette werkvormen en reflecteert met de groep op de leereffectiviteit, het leerproces en verbindt deze aan de theorie. Door de reflectie na ieder onderdeel krijgt de deelnemer inzicht over vormen van didactiek en leereffecten bij deelnemers.

Leerdoelen vakinhoud

 • Weten wat knaagdierbeheersing inhoudt
 • Weten waartoe de ontwikkelingen rond de knaagdierbeheersing dienen en hoe daar mee om te gaan
 • Weten waarom knaagdierbeheersing uitgevoerd wordt op de manier passend bij wetgeving en maatschappelijke beweging

Integrated Pest Management (IPM) is een manier van werken waarbij kwaliteit centraal staat, met als doel geen tot minimaal gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. De PDCA-cirkel van Deming helpt om een kwalitatief hoogwaardig proces te plannen, uit te voeren, te evalueren en bij te stellen. Daarbij wordt het werkproces een leerproces en wordt er gewerkt aan kwaliteitsborging.

Leerdoelen didactiek

 • Instructie geven
 • Theorie aanbieden
 • Presentatietechnieken
 • Didactische werkvormen
 • Procesbegeleiding veranderprocessen

De keuze van didactiek tijdens de cursus sluit aan bij de leerbehoeften en leermogelijkheden van de deelnemersgroep.

Doelgroep

Deelnemers aan deze training verzorgen of willen trainingen voor agrariërs/knaagdierbeheersers gaan verzorgen. De deelnemers van de docententraining zijn vakinhoudelijk bekwaam en hebben eerder bewezen dat zij voldoen aan bovenstaande eindtermen:

 • Bevoegde docenten die werkzaam zijn op een AOC
 • Praktijkdeskundigen die minimaal 3 jaar werkzaam zijn als gediplomeerde plaagdierbeheerser en bekend zijn als praktijkdeskundige bij Bureau Erkenning

Oefenen in de praktijk

De deelnemer organiseert mogelijkheden om het geleerde in de praktijk te oefenen. In veel gevallen zal dat het geven van cursussen zijn. De deelnemer zoekt een coach voor begeleiding en reflectie op het werken in de praktijk. De naam en een cv van de door de deelnemer voorgestelde coach wordt voorgelegd aan de docenten van de KAD / Aeres Hogeschool Wageningen ter goedkeuring. Indien de goedkeuring gegeven is dan kan de begeleiding en het oefenen in de praktijk starten. 

Toetsing

De deelnemer geeft aan dat hij/zij klaar is voor een lesbeoordeling. De datum voor de lesbeoordeling wordt in overleg vastgelegd. Een week voordat de les plaatsvindt stuurt de deelnemer de docent het lesplan op. De deelnemer wordt bezocht door een van de docenten die de training hebben verzorgd en wordt beoordeeld door deze docent. De docent heeft hiervoor de beschikking over een kijkwijzer. Na afloop van de les wordt de les geëvalueerd en besproken. De docent geeft ontwikkelingsgerichte feedback. De lesbeoordeling is een formatief toetsmoment.

Certificering en plaatsing op de lijst docenten Knaagdierbeheersing Bureau Erkenningen
De feedback over de lesbeoordeling wordt door de docent verstuurd naar Bureau Erkenningen. Bureau Erkenningen bepaalt of de deelnemer geregistreerd wordt als docent KBA GB en neemt hierover contact op met de deelnemer. 

Bronnen

Boek Geïntegreerde Knaagdierbeheersing op Agrarische bedrijven ( €19,50)

 • Artikelcode:30166
 • ISBN-EAN: 8717247010816
 • Jaar uitgave: 2016 (te bestellen bij het Ontwikkelcentrum)
 • Digitale readers

Ontwikkeling en uitvoering

De docententraining valt onder verantwoordelijkheid van: 

 • Bureau erkenningen, dhr. Antoon de Groot (per adres: AOC Raad, Bronland 12A, 6708 WH Wageningen)

De docententraining is ontwikkeld door:

 • Hanneke Maassen van Aeres Hogeschool Wageningen, Mansholtlaan 18, 6700 AB Wageningen 
 • Cris de Klein en Erik  van Gestel van KAD, Nudepark 145, 6702 Wageningen
Talent voor groei