• Inhoud
 • Opbouw
 • Toekomst
 • Toelating
 • Ervaring

Inhoud studie

Als jij succesvol een bedrijf wilt runnen, is het van belang dat je zowel vakinhoudelijke kennis hebt (denk aan kennis over teelt, gewasbescherming, bodem en precisielandbouw) als ondernemerschapsvaardigheden. De ontwikkelingen in de sector staan niet stil. Als je als ondernemer mee wilt komen, moet je van vele markten thuis zijn. 

Tijdens het volgen van de hbo-studie Agrarisch ondernemerschap Tuin- en akkerbouw kom je met al deze facetten in aanraking. Tijdens de eerste 3 jaar word je breed opgeleid. Je volgt modules als “Bedrijfsproblemen oplossen en Adviseren”, “Jong ondernemen”, en “Kwaliteitsgericht ondernemen Maatschappelijk verantwoord”. In jaar 4 heb je alle ruimte om je te ontwikkelen op het gebied van specifieke vakgebieden, zoals gezonde gewassen, plantenveredeling, vitale bodem en internationaal bedrijfsleiderschap.

 

Welke vaardigheden heb je als je klaar bent?

Na het afronden van de studie weet jij hoe je kunt beoordelen of een bedrijf teelttechnisch en financieel zo optimaal mogelijk functioneert en hoe je zelf een tuin- en akkerbouwbedrijf succesvol kunt runnen. Je hebt kennis en vaardigheden opgedaan over onder andere teelt, gewasgezondheid, bodem, bedrijfsproblemen oplossen, ondernemen en leidinggeven. Dit alles zorgt ervoor dat jij klaar bent om het (thuis)bedrijf over te nemen of te solliciteren op tal van vacatures die er binnen deze boeiende en innovatieve sector zijn. 

 

Stage en praktijk

Er is volop ruimte om praktijkervaring op te doen door middel van opdrachten en stage in binnen- en buitenland. Bij Aeres Farms vind je ca. 300 hectare grond waarop akkerbouwgewassen worden geteeld en waar je onderzoek gaat uitvoeren. Verder is er een energiekas waarin jij je eigen teelt van begin tot eind uitvoert en waar je aan veel andere projecten kunt werken.

 

Hoe is de studie opgebouwd?

Het eerste jaar is de studie breed opgezet, zodat je in contact komt met de tuin- en akkerbouwsector. In het tweede en derde jaar volg je nog acht modules. Binnen een aantal modules maak je bewust een keuze voor tuinbouw of akkerbouw. Op die manier ga je je in één van de sectoren specialiseren. In het laatste jaar kies je met twee minors je eigen profilering. Je sluit de studie af met een afstudeerstage en een afstudeerwerkstuk. In dit laatste jaar werk je gericht toe naar het beroep dat je wilt gaan uitoefenen. 

 

Jaar 1

 • Oriënteren op de tuin- en akkerbouwsector
 • Bedrijfsanalyse uitvoeren
 • Agrotechniek akkerbouw en tuinbouw
 • Praktijkmodule of hbo-doorstroom en schakelpakket (bij mbo-instroom)

Jaar 2

 • Bedrijfsproblemen oplossen en adviseren
 • Oriëntatie startend ondernemer
 • Leidinggeven tuin- en akkerbouw
 • Omgevingsgericht ondernemen
 • In de zomerperiode na het tweede jaar ga je op buitenlandstage 

Jaar 3

 • Jong ondernemen
 • Kwaliteitsgericht ondernemen maatschappelijk verantwoord
 • De specialist tuin- en akkerbouw agrarisch ondernemerschap
 • Praktijkgericht onderzoek

Jaar 4

 • Twee minors
 • Afstudeerstage
 • Afstudeerwerkstuk

Tijdens het eerste jaar van je studie volg je schakelvakken. Met deze vakken werk je eventuele verschillen in vooropleiding weg. 

Internationaal
In het derde en vierde jaar bieden we jou de mogelijkheid om je studie een internationaal karakter te geven. Aeres Hogeschool Dronten heeft veel samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven. Daardoor zijn er voor studenten volop keuzemogelijkheden. Jij bepaalt zelf bij welk bedrijf je de opdracht uitvoert. Als je in jaar 3 de tuinbouw-richting op wil, kan je ervoor kiezen een deel van het Engelstalige programma ‘International Horticulture & Management’ te volgen.

 

Jouw toekomst

Na het afronden van deze studie weet jij alles over het succesvol runnen van een bedrijf binnen de tuin- en akkerbouwsector. Je kunt daardoor aan de slag als zelfstandig agrarisch ondernemer. Uiteraard kun je na het afronden van de studie ook binnen andere functies, in de agri- en foodbusiness in Nederland en daarbuiten, aan de slag. 

 

In welke beroepen kun je zoal aan de slag?

 • Agrarisch ondernemer
 • Teelttechnisch adviseur 
 • Veredelaar
 • Cropmanager
 • (Inter)nationaal salesmanager
 • Zaadproductie specialist
 • Praktijkonderzoeker

Toelatingseisen Agrarisch ondernemerschap Tuin- en akkerbouw

Wil jij de voltijdstudie Agrarisch ondernemerschap Tuin- en akkerbouw volgen? Dan heb je een havo-, vwo- of mbo-diploma nodig. Je kunt met de volgende profielen instromen:

 

Havo met profiel:

 • Natuur en Gezondheid
 • Natuur en Techniek
 • Economie en Maatschappij (met scheikunde)

Vwo met profiel

 • Natuur en Gezondheid
 • Natuur en Techniek
 • Economie en Maatschappij (met scheikunde)

Mbo:

 • Mbo-diploma niveau 4

Met een mbo-diploma ben je toelaatbaar. Voor vragen kun je terecht bij onze instroomcoördinator Dirk de Groot: (d.de.groot@aeres.nl).

 

 

Vragen?

Vragen over de instroomeisen? Neem contact op met instroomcoördinator Dirk de Groot via 088-020 5796 of d.de.groot@aeres.nl.

Inschrijven kan via Studielink. Via deze link word je doorgestuurd naar de betreffende Studielinkpagina waar je met je DigiD kunt inloggen. Naast aanmelden voor een opleiding regel je via Studielink ook meteen je inschrijving bij DUO en de aanvraag voor studiefinanciering. Meer informatie over inschrijven vind je op onze website

Heb je andere vragen over inschrijven of wil je graag met ons in gesprek? Neem dan contact met ons op en wij plannen een gesprek met je in. We kijken dan samen met jou of het mogelijk is een studie aan Aeres Hogeschool te volgen!

Robin Peeters, vierdejaars student Agrarisch ondernemerschap Tuin- en akkerbouw

‘Ik heb eerst een mbo-studie aan de biologische landbouwschool Warmonderhof gevolgd. Hier heb ik veel geleerd op het gebied van teelttechniek en bodem. In de toekomst wil ik graag het biologische bedrijf van mijn ouders over nemen. Omdat ik al over veel plantaardig kennis beschik, koos ik voor de studie Agrarisch ondernemerschap – Tuin- en akkerbouw. Hier ligt de focus meer op bedrijfskundige en economische modules. 
De modules ‘Bedrijfsanalyse Tuin- en akkerbouw’, ‘Oriëntatie startend ondernemer’ en ‘Jong ondernemen’ vind ik interessant om te volgen. Tijdens de eerste module ga je op een andere manier naar het bedrijf kijken en probeer je verbeterpunten te vinden. Ook ga je de financiële kant van het bedrijf belichten en uitrekenen wat het rendement is en waar uitdagingen liggen; dit leer je tijdens de tweede module. Met de laatste module 'Jong ondernemen' kun je je eigen wensen en ideeën die je hebt over het bedrijf invoeren en doorrekenen op financiële haalbaarheid. Dit sprak mij erg aan.

Afgelopen jaar ben ik samen met een partner een eigen bedrijf gestart: Lenders Peeters Organic Plants B.V. Hierbij richten we ons op de opkweek en verkoop van biologische preiplanten. Doordat ik in mijn laatste studiejaar mee mag doen met het uniek afstudeertraject ‘Green Starters’ van de hogeschool kan ik  mijn bedrijf heel goed combineren met mijn studie. Een geweldige ervaring.’ 

 

Benieuwd wat je naast je studie nog meer kunt doen?

Lees meer