• Inhoud
 • Opbouw
 • Studielast
 • Toelating
 • Wilt u starten?

Brede groene vakkennis

Tijdens uw studie bekwaamt u zich in groene vakkennis, vakvaardigheden, ecologie, economie, ondernemerschap, biologie, bedrijfskunde, trends en ontwikkelingen in de sector groen. Alles bezien vanuit onderwijs in het vmbo groen. De lessen op school draaien om het opdoen van groene kennis en vaardigheden. Daarnaast bestaat een belangrijk onderdeel van de opleiding uit het opdoen van ervaring in de groene sector door middel van werkplekleren (stage).

Praktijkervaring

De keuze voor werkplekken (stage) moet gekoppeld zijn aan het opdoen van veel ervaring in de groene sector: bij productiebedrijven en groene organisaties en in de groene dienstverlening. De thema’s van het werkplekleren zijn: stedelijke omgeving, landelijke omgeving, groene productie en groene handel en dienstverlening. De keten en de regio staan centraal.

Het opdoen van kennis en ervaring in de groene sector in relatie tot onderwijs in het vmbo groen staat centraal. De studie bestaat uit een combinatie van theorielessen aangevuld met zelfstudie en leren in de praktijk: flankerend onderwijs en werkplekleren.

Flankerend onderwijs

Tijdens de opleiding bent u in grote mate in de praktijk aan het leren. Om u van de juiste theoretische kennis te voorzien, volgt u lessen op locatie in Wageningen (flankerend onderwijs) in de vorm van:

 • colleges
 • trainingen
 • simulaties
 • intervisie

Werkplekleren

Binnen de opleiding heeft het toepassen van de theorie in de praktijk een centrale rol. Bij onze opleiding noemen we dit werkplekleren. In het eerste semester voert u het werkplekleren uit bij meerdere groene bedrijven en organisaties. In het tweede semester draait het om verdieping en kiest u voor één werkplek.

Studieduur

Alle lessen worden in 1,5 studiejaar aangeboden.Studenten kunnen het hele traject in 1,5 - 2 jaar afronden.

Studiebelasting

De lessen vinden op dinsdag plaats tussen 9.00 en 18.30 uur (de tijden variëren per semester) bij Aeres Hogeschool Wageningen. Naast de lesdag dient u rekening te houden met een dag werkplekleren. U moet rekenen op een gemiddelde studiebelasting van 20 uren per week. Dit is inclusief lessen, werkplekleren, bestuderen van literatuur en het maken van opdrachten.

Toelatingseis

U komt in aanmerking voor het korte traject als u een pabo-diploma of een diploma van een andere lerarenopleiding in Nederland heeft.


Twijfelt u over uw toelaatbaarheid? Neem contact op voor advies: toelating.hogeschool.wageningen@aeres.nl.

Starten met deze studie?

Heeft u interesse gekregen in de opleiding en wilt u graag van start gaan? Houd dan rekening met het volgende:

 • Proef de sfeer: Bezoek de open dag en ontdek meer over de inhoud en opbouw van de opleiding.
 • Studiekeuzegesprek: Tijdens de open dag kunt u een studiegesprek aangaan met een docent, om zo uw mogelijke studielast te bespreken en overige informatie in te winnen.
 • Instaptoets en zomercursus: Ontdek of uw kennis en basisvaardigheden voldoende ontwikkeld zijn en breng deze voor het begin van het studiejaar op het vereiste niveau.
 • Studeren met een beperking: Een chronische ziekte of een functiebeperking hoeft u niet te belemmeren om de studie af te ronden. We houden hier zoveel mogelijk rekening mee.
 • Collegegeld: De hoogte van het collegegeld voor de deeltijdopleiding wordt elk jaar vooraf vastgesteld.
 • Inschrijven: Inschrijven voor de opleiding doet u via de website van Studielink.