• Inhoud
 • Opbouw
 • Studielast
 • Toelating
 • Wilt u starten?

Beroepspraktijk van de docent

Tijdens de studie staat de beroepspraktijk van de docent in het groene onderwijs centraal. U volgt de vakken didactiek, ontwikkelingspsychologie, presenteren, begeleiden leergroep en leerling, visie op leren en praktijkonderzoek. Daarnaast werkt u in het onderwijs aan werkplekopdrachten. De afsluiting van deze vakken en werkplekopdrachten vindt plaats in de vorm van toetsen, beoordelingen op de werkplek en verslagen. Gedurende de hele studie werkt u aan het verwerven van competenties die noodzakelijk zijn om de rol van docent goed in te vullen (SBL-competenties): interpersoonlijk, pedagogisch-didactisch, samenwerken, organiseren, onderzoeken en ontwikkelen/reflecteren.

U stelt een portfolio samen waarin u uw ontwikkeling op deze competenties aantoont. Elke week is er een uur begeleiding ingeroosterd waarin u, samen met uw medestudenten, onder meer werkt aan uw portfolio. Uw begeleider voert daartoe individuele- en leergroepsgesprekken. Aan het einde van de studie bent u in staat om zelfstandig onderwijs te verzorgen en professioneel invulling te geven aan de verschillende docentrollen.

Flankerend onderwijs (FLO)

Tijdens de opleiding bent u in grote mate in de praktijk aan het leren. Om u van de juiste theoretische kennis te voorzien, volgt u lessen op locatie in Wageningen (flankerend onderwijs) in de vorm van:

 • colleges
 • trainingen
 • simulaties
 • intervisie

 

Werkplekleren (WPL)

Binnen de opleiding heeft het toepassen van de theorie in de praktijk een centrale rol. Bij onze opleiding noemen we dit werkplekleren. Bent u nog niet werkzaam in het groene beroepsonderwijs? Dan is ten minste één dag stage per week in het groene onderwijs nodig. Het is zeer aan te bevelen dat u op deze werkplek kunt starten als u in september de lessen in Wageningen gaat volgen. Wij adviseren u tijdig te beginnen met het zoeken naar een geschikte werkplek, zodat u gelijk op uw werkplek kunt starten bij het begin van uw studie. Lees hieronder meer over werkplekleren.

Studieduur

Bij het volgen van het programma zonder studievertraging rondt u het traject in anderhalf jaar af. Alle lessen worden in het eerste studiejaar aangeboden. In het halve jaar daarna (periode september-februari) worden er terugkomdagen en afstudeerbegeleidingsmomenten gepland.

Studiebelasting

De lessen vinden op donderdag plaats van 10.30 - 19.30 uur bij Aeres Hogeschool Wageningen. Daarnaast is het voor een succesvolle studie noodzakelijk dat u een werkplek heeft in het groene onderwijs, bij voorkeur in het (v)mbo.

Afhankelijk van de periode moet u rekenen op een totale studiebelasting van 10 - 20 uren per week, exclusief de stagedag en lesdag in Wageningen.

Toelatingseis

U komt in aanmerking voor dit verkorte traject als u een hao-diploma (hoger agrarisch onderwijs) heeft.


Twijfelt u over uw toelaatbaarheid? Neem contact op voor advies: toelating.hogeschool.wageningen@aeres.nl.

Starten met deze studie?

Heeft u interesse gekregen in de opleiding en wilt u graag van start gaan? Houd dan rekening met het volgende:

 • Proef de sfeer: Bezoek de open dag en ontdek meer over de inhoud en opbouw van de opleiding.
 • Studiekeuzegesprek: Tijdens de open dag kunt u een studiegesprek aangaan met een docent, om zo uw mogelijke studielast te bespreken en overige informatie in te winnen.
 • Instaptoets en zomercursus: Ontdek of uw kennis en basisvaardigheden voldoende ontwikkeld zijn en breng deze voor het begin van het studiejaar op het vereiste niveau.
 • Studeren met een beperking: Een chronische ziekte of een functiebeperking hoeft u niet te belemmeren om de studie af te ronden. We houden hier zoveel mogelijk rekening mee.
 • Collegegeld: De hoogte van het collegegeld voor de deeltijdopleiding wordt elk jaar vooraf vastgesteld.
 • Inschrijven: Inschrijven voor de opleiding doet u via de website van Studielink.