Verkort traject voor mensen met een hao-diploma

U heeft al een groen hbo- of wo-diploma behaald en enkele jaren werkervaring in de groene sector. Nu wilt u uw vakkennis delen en jongeren leren over het belang van uw vak. Met dit verkorte deeltijdtraject binnen de bacheloropleiding Docent en kennismanager groene sector wordt in anderhalf jaar docent in het groene beroepsonderwijs.

Voor wie?

Dit traject is bedoeld voor volwassenen die eerder al een hogere agrarische opleiding (hao) hebben afgerond en nu hun onderwijsbevoegdheid voor het groene beroepsonderwijs en praktijkonderwijs willen halen. Met uw vooropleiding en werkervaring heeft u al voldoende groene vakkennis in huis. De focus ligt dan ook op voorbereiding op het docentschap.

Bevoegdheid

Het getuigschrift ‘Educatie & kennismanagement groene sector’ geeft een tweedegraads onderwijsbevoegdheid. Hiermee bent u bevoegd om les te geven in de vakken binnen de afdeling ‘Landbouw en Natuurlijke Omgeving’ (inclusief de ondersteunende vakken) in het beroepsonderwijs (inclusief het praktijkonderwijs). Lees hieronder meer over de tweedegraads bevoegdheid.

 • Inhoud
 • Opbouw
 • Studielast
 • Toelating
 • Wilt u starten?

Beroepspraktijk van de docent

Tijdens de studie staat de beroepspraktijk van de docent in het groene onderwijs centraal. U volgt de vakken didactiek, ontwikkelingspsychologie, presenteren, begeleiden leergroep en leerling, visie op leren en praktijkonderzoek. Daarnaast werkt u in het onderwijs aan werkplekopdrachten. De afsluiting van deze vakken en werkplekopdrachten vindt plaats in de vorm van toetsen, beoordelingen op de werkplek en verslagen. Gedurende de hele studie werkt u aan het verwerven van competenties die noodzakelijk zijn om de rol van docent goed in te vullen (SBL-competenties): interpersoonlijk, pedagogisch-didactisch, samenwerken, organiseren, onderzoeken en ontwikkelen/reflecteren.

U stelt een portfolio samen waarin u uw ontwikkeling op deze competenties aantoont. Elke week is er een uur begeleiding ingeroosterd waarin u, samen met uw medestudenten, onder meer werkt aan uw portfolio. Uw begeleider voert daartoe individuele- en leergroepsgesprekken. Aan het einde van de studie bent u in staat om zelfstandig onderwijs te verzorgen en professioneel invulling te geven aan de verschillende docentrollen.

Flankerend onderwijs (FLO)

Tijdens de opleiding bent u in grote mate in de praktijk aan het leren. Om u van de juiste theoretische kennis te voorzien, volgt u lessen op locatie in Wageningen (flankerend onderwijs) in de vorm van:

 • colleges
 • trainingen
 • simulaties
 • intervisie

 

Werkplekleren (WPL)

Binnen de opleiding heeft het toepassen van de theorie in de praktijk een centrale rol. Bij onze opleiding noemen we dit werkplekleren. Bent u nog niet werkzaam in het groene beroepsonderwijs? Dan is ten minste één dag stage per week in het groene onderwijs nodig. Het is zeer aan te bevelen dat u op deze werkplek kunt starten als u in september de lessen in Wageningen gaat volgen. Wij adviseren u tijdig te beginnen met het zoeken naar een geschikte werkplek, zodat u gelijk op uw werkplek kunt starten bij het begin van uw studie. Lees hieronder meer over werkplekleren.

Studieduur

Bij het volgen van het programma zonder studievertraging rondt u het traject in anderhalf jaar af. Alle lessen worden in het eerste studiejaar aangeboden. In het halve jaar daarna (periode september-februari) worden er terugkomdagen en afstudeerbegeleidingsmomenten gepland.

Studiebelasting

De lessen vinden op donderdag plaats van 10.30 - 19.30 uur bij Aeres Hogeschool Wageningen. Daarnaast is het voor een succesvolle studie noodzakelijk dat u een werkplek heeft in het groene onderwijs, bij voorkeur in het (v)mbo.

Afhankelijk van de periode moet u rekenen op een totale studiebelasting van 10 - 20 uren per week, exclusief de stagedag en lesdag in Wageningen.

Toelatingseis

U komt in aanmerking voor dit verkorte traject als u een hao-diploma (hoger agrarisch onderwijs) heeft.


Twijfelt u over uw toelaatbaarheid? Neem contact op voor advies: toelating.hogeschool.wageningen@aeres.nl.

Starten met deze studie?

Heeft u interesse gekregen in de opleiding en wilt u graag van start gaan? Houd dan rekening met het volgende:

 • Proef de sfeer: Bezoek de open dag en ontdek meer over de inhoud en opbouw van de opleiding.
 • Studiekeuzegesprek: Tijdens de open dag kunt u een studiegesprek aangaan met een docent, om zo uw mogelijke studielast te bespreken en overige informatie in te winnen.
 • Instaptoets en zomercursus: Ontdek of uw kennis en basisvaardigheden voldoende ontwikkeld zijn en breng deze voor het begin van het studiejaar op het vereiste niveau.
 • Studeren met een beperking: Een chronische ziekte of een functiebeperking hoeft u niet te belemmeren om de studie af te ronden. We houden hier zoveel mogelijk rekening mee.
 • Collegegeld: De hoogte van het collegegeld voor de deeltijdopleiding wordt elk jaar vooraf vastgesteld.
 • Inschrijven: Inschrijven voor de opleiding doet u via de website van Studielink.