• Inhoud
 • Opbouw
 • Studielast
 • Toekomst
 • Toelating
 • Starten

Uitstroomprofielen

Elke studierichting binnen de opleiding Docent en kennismanager groene sector geeft u de mogelijkheid om u te specialiseren tot docent vmbo, docent mbo of kennismanager.

De docent vmbo heeft kennis van de breedte van de groene sector en weet die kennis goed over te brengen op de specifieke doelgroepen in het vmbo.
De docent mbo heeft meer gespecialiseerde kennis van het domein en in de gekozen studierichting en weet dit goed over te brengen op de specifieke doelgroepen in het mbo.
De kennismanager heeft gespecialiseerde kennis van het domein en in de gekozen studierichting en weet die kennis goed over te brengen op doelgroepen in het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Wat leert u?

De algemene basis binnen alle studierichtingen bestaat uit vakinhoudelijke kennis en vaardigheden, organiseren en samenwerken, het geven van praktische instructies en het begeleiden van leerlingen. Daarnaast leert u binnen de studierichting over:

 • vermeerderingstechnieken
 • teeltbeïnvloeding
 • gewaskeuze
 • plantgezondheid
 • gewasbescherming
 • kwaliteit en logistiek
 • bedrijfskunde
 • maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • pedagogiek en didactiek
 • presentatievaardigheden en andere communicatievaardigheden

De studie bestaat uit een combinatie van theorielessen aangevuld met zelfstudie en leren in de praktijk: flankerend onderwijs en werkplekleren.

Werkplekleren (WPL)

Binnen de opleiding heeft het toepassen van de theorie in de praktijk een centrale rol. Bij onze opleiding noemen we dit werkplekleren. Geeft u al les of werkt u op een (v)mbo-school? Voer dan de opdrachten rondom werkplekleren tijdens uw werk uit. Een andere optie is werkplekleren in het bedrijfsleven of bij de overheid. Denk aan bloemenveilingen, tuinbouwbedrijven, de toeleveringsindustrie, SuikerUnie en plantveredelingsbedrijven. Lees hieronder meer over werkplekleren.

Flankerend onderwijs (FLO)

Tijdens de opleiding bent u in grote mate in de praktijk aan het leren. Om u van de juiste theoretische kennis te voorzien, volgt u lessen op locatie in Wageningen (flankerend onderwijs) in de vorm van:

 • colleges
 • trainingen
 • simulaties
 • intervisie

Studielast per lesweek

Weer studeren en daarnaast een baan. Een flinke uitdaging. Daarom geven we u graag een indicatie van de studielast per lesweek, zodat u weet waar u aan toe bent.

 • Ga voor een deeltijdopleiding uit van 20 uur studeren per week: 6 lesuren op locatie, aangevuld met zelfstudie, stage of werk.
 • Reserveer minimaal één dag per week voor de studie.
 • Reserveer daarnaast één dag voor stage, mocht u niet werkzaam zijn in een educatieve setting
 • Gemiddeld kunt u – afhankelijk van uw tijd, vaardigheden en werk – elk studiejaar maximaal vier van in totaal 16 modules behalen.

Vrijstellingen

Of u in aanmerking komt voor vrijstellingen hangt af van de al eerder opgedane kennis en werkervaring. Tijdens een studiekeuzegesprek wordt bekeken welke mogelijkheden er voor u zijn. Ook kunt u contact opnemen met de instoomcoördinator René Voets, toelating.hogeschool.wageningen@aeres.nl.

Verkorte trajecten

In sommige gevallen kunnen studenten op basis van hun vooropleiding instromen in een verkort traject. Dit geldt voor instromers met een hao-diploma of instromers met een afgeronde pabo of andere lerarenopleiding.

Tweedegraads bevoegdheid

Wanneer u de studie Docent en kennismanager Tuin- en Akkerbouw heeft afgerond, ontvangt u een diploma met de titel Bachelor (B). Daarnaast kunt u als docent in het groene onderwijs aan de slag in het vmbo, mbo en hbo. Veel deeltijdstudenten werken al in de groene sector en kiezen dan ook voor deze opleiding om deze bevoegdheid te behalen. Naast het onderwijs behoort een carrière in het bedrijfsleven of bij de overheid ook tot de mogelijkheden. Lees hieronder meer over de tweedegraads bevoegdheid.

Beroepen

In het algemeen zien we dat veel professionals voor beroepen kiezen als:

 • docent Tuin- en akkerbouw
 • voorlichter bij een brancheorganisatie
 • adviseur gewasbescherming
 • kwaliteitsmanager bloemenveiling

De afgeronde opleiding Docent en kennismanager groene sector biedt dus een breed carrièreperspectief.

Werkplekken van onze afgestudeerden

Om een goed beeld te krijgen waar de afgestudeerden van de opleiding Docent en kennismanager groene sector bij Aeres Hogeschool Wageningen terecht komen na hun studie, hebben we tijdens studiejaar 2016-2017 bijgehouden waar ze werken op het moment van afstuderen. Bekijk hier de resultaten.

Toelatingseisen

U bent toelaatbaar voor de bachelor Docent en kennismanager groene sector in deeltijd met:

 • een mbo-diploma in de groene sector (niveau 4) én drie jaar werkervaring in de groene sector na het behalen van het diploma.

Voldoet u niet aan deze eisen?

Voldoet u niet aan de bovenstaande toelatingseisen, maar heeft u wel een passende vooropleiding, aantoonbare kennis van en werkervaring in de groene sector? In dat geval wordt uw toelating ter beoordeling voorgelegd aan de toelatingscommissie.

Voor vragen over uw toelaatbaarheid of vrijstellingen kunt u contact opnemen met René Voets: toelating.hogeschool.wageningen@aeres.nl.

Starten met deze studie?

Heeft u interesse gekregen in de opleiding en wilt u graag van start gaan? Houd dan rekening met het volgende:

 • Proef de sfeer: Bezoek de open dag en ontdek meer over de inhoud en opbouw van de opleiding.
 • Studiekeuzegesprek: Tijdens de open dag kunt u een studiegesprek aangaan met een docent, om zo uw mogelijke studielast te bespreken en overige informatie in te winnen.
 • Instaptoets en zomercursus: Ontdek of uw kennis en basisvaardigheden voldoende ontwikkeld zijn en breng deze voor het begin van het studiejaar op het vereiste niveau.
 • Studeren met een beperking: Een chronische ziekte of een functiebeperking hoeft u niet te belemmeren om de studie af te ronden. We houden hier zoveel mogelijk rekening mee.
 • Collegegeld: De hoogte van het collegegeld voor de deeltijdopleiding wordt elk jaar vooraf vastgesteld.
 • Inschrijven: Inschrijven voor de opleiding doet u via de website van Studielink.