• Inhoud
 • Opbouw
 • Studielast
 • Toelating
 • Starten
 • Studentenoordeel

Uitstroomprofielen

U kiest tijdens de opleiding één van deze drie uitstroomprofielen: docent vmbo, docent mbo of kennismanager. 

De docent vmbo  heeft kennis van de breedte van de sector consumptieve sector en weet deze kennis goed over te brengen op de specifieke doelgroepen in het vmbo.
De docent mbo heeft kennis van de sector consumptieve techniek en de specialisaties binnen dit domein en weet deze kennis goed over te brengen op de specifieke doelgroepen in het mbo.
De kennismanager heeft kennis van de sector consumptieve techniek en de specialisaties binnen dit domein en weet deze kennis goed over te brengen op doelgroepen in het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Inhoud

De opleiding Docent en kennismanager consumptieve techniek levert u een onderwijsbevoegdheid op. Dit betekent dat er veel aandacht is voor didactiek en educatie. Naast didactische vakken wordt er echter ook aandacht aan vakinhoudelijke kennis gegeven. Het gaat hier om:

 • Voedingsleer
 • Voedingsmiddelenchemie
 • Levensmiddelenmicrobiologie
 • Hygiëne
 • Voedingsmiddelentechnologie

Tenslotte komen thema’s als ethiek, duurzame ontwikkeling, communicatie en zelfsturing aan bod.

De vierjarige opleiding Docent en kennismanager consumptieve techniek bestaat uit drie fases. Gedurende de hele opleiding speelt de vertaling van theorie naar praktijk een grote rol. Dat is de reden dat iedere student wordt geacht om te gaan werkplekleren, ook wel bekend als stage lopen.

Propedeusefase

Didactische vakken en vakken rondom onderzoeksvaardigheden helpen u om in het eerste jaar het vak van docent te ontdekken. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan basischemie, voedingsleer en levensmiddelenmicrobiologie. 

Hoofdfase

In de hoofdfase worden de taken en rollen van de leraar in het vernieuwde beroepsonderwijs uitgediept. U leert hier vooral leerlinggericht denken en handelen. Naast educatie en didactiek komen vaktechnische aspecten aan bod. Ook verdiep u zich in de chemische processen die tijdens de voedselbereiding plaatsvinden en gaat u hiermee in de praktijk aan de slag.

Afstudeerfase

Tijdens de afstudeerfase doet u onderzoek naar innovaties in de branche. Daarnaast ontwikkelt u educatieve producten die in het beroepsonderwijs of bedrijfsleven kunnen worden ingezet.

Studielast

Weer studeren En daarnaast een baan. Een flinke uitdaging. Daarom geven we u graag een indicatie van de studielast per lesweek, zodat u weet waar u aan toe bent.

 • Ga voor een deeltijdopleiding uit van 20 uur studeren per week: 1 lesdag op locatie, aangevuld met zelfstudie, stage of werk.
 • Reserveer minimaal één dag per week voor de studie.
 • Reserveer daarnaast één dag voor stage, mocht u niet werkzaam zijn in een educatieve setting.

Toelatingseisen

U bent toelaatbaar voor de bachelor Docent en kennismanager consumptieve techniek in deeltijd met:

 • een mbo-diploma in de consumptieve sector (niveau 4) én
 • drie jaar werkervaring in de consumptieve sector na het behalen van het diploma

Voldoet u niet aan deze eisen?

Voldoet u niet aan de bovenstaande toelatingseisen, maar heeft u wel een passende vooropleiding, aantoonbare kennis van en werkervaring in de consumptieve sector? In dat geval wordt uw toelating ter beoordeling voorgelegd aan de toelatingscommissie.

Voor vragen over uw toelaatbaarheid of vrijstellingen kunt u contact opnemen met René Voets: toelating.hogeschool.wageningen@aeres.nl.

Starten met deze studie?

Heeft u interesse gekregen in de opleiding en wilt u graag van start gaan? Houd dan rekening met het volgende:

 • Proef de sfeer: Bezoek de open dag en ontdek meer over de inhoud en opbouw van de opleiding.
 • Studiekeuzegesprek: Tijdens de open dag kunt u een studiegesprek aangaan met een docent, om zo uw mogelijke studielast te bespreken en overige informatie in te winnen.
 • Instaptoets en zomercursus: Ontdek of uw kennis en basisvaardigheden voldoende ontwikkeld zijn en breng deze voor het begin van het studiejaar op het vereiste niveau.
 • Studeren met een beperking: Een chronische ziekte of een functiebeperking hoeft u niet te belemmeren om de studie af te ronden. We houden hier zoveel mogelijk rekening mee.
 • Collegegeld: De hoogte van het collegegeld voor de deeltijdopleiding wordt elk jaar vooraf vastgesteld.
 • Inschrijven: Inschrijven voor de opleiding doet u via de website van Studielink.

Resultaten Nationale Studenten Enquête 2017

Elk jaar wordt onder studenten in het hoger onderwijs een grootschalige enquête uitgezet, waarin studenten hun mening kunnen geven over de opleiding. In de resultaten voor 2017 laten zien dat de opleiding op vrijwel alle punten hoger scoort dat het landelijk gemiddelde van vergelijkbare opleidingen. Een aantal onderdelen springen er uit:

 • Voorbereiding beroepsloopbaan: op dit thema scoort de opleiding hoger dan vorig jaar en hoger dan het landelijk gemiddelde. De score wordt onder andere bepaald door de praktijkgerichtheid van de opleiding, het contact met de beroepspraktijk en de opgedane praktijkvaardigheden.
 • Groepsgrootte: studenten zijn tevredener over de groepsgrootte bij werkgroepen en hoorcolleges in vergelijking met vorig jaar en in vergelijking met het landelijk gemiddelde.
 • Uitdagend onderwijs: de opleiding scoort fors hoger dan het landelijk gemiddelde wanneer het erom gaat dat studenten uitgedaagd worden het beste uit zichzelf te halen, ze gestimuleerd worden om te verdiepen en dat studenten elkaar stimuleren om goed te presteren.

Wij werken voortdurend aan de kwaliteit van de opleidingen en zien naar aanleiding van de resultaten ook kansen tot verbeteringen. Door omstandigheden was het docententeam afgelopen jaar niet op volle sterkte. Dit zien we volgens verwachting terug in de waardering; het cijfer ligt wel ruim boven het landelijk gemiddelde, maar is afgenomen ten opzicht van vorig jaar. Komend studiejaar is het team weer voltallig en we verwachten dat dit een positief effect zal hebben op de waardering.
Ook de digitale leeromgeving is een punt van aandacht. Hoewel ook hier de score boven het landelijk gemiddelde ligt, wordt er gewerkt aan een nieuwe digitale leeromgeving voor de hele hogeschool voor maximale ondersteuning tijdens de studie.