• Inhoud
 • Opbouw
 • Studielast
 • Toekomst
 • Toelating
 • Wilt u starten?

Pedagogiek en didactiek

Binnen het onderwijs gaat het steeds meer om het ontwikkelen van competenties van de individuele student. Deze verschuiving vraagt om extra assistentie en ondersteuning in de klas, maar denk bijvoorbeeld ook aan een meer specifieke begeleiding van werknemers binnen bedrijven. De opleiding Praktijkopleider groene sector spitst zich toe op het leer- en ontwikkelproces van de student, cursist of werknemer, zodat deze zowel individueel als in groepsverband kan groeien in verschillende rollen.

Communicatie

Communicatie is door de hele opleiding heen een essentieel leerpunt. Het op de juiste manier communiceren met studenten of werknemers, belangstellenden, collega’s en vakgenoten, is cruciaal bij het overbrengen van kennis. Tot slot neemt ook het werken aan persoonlijke ontwikkeling een belangrijke plek in.

Flankerend onderwijs

Als u deze deeltijdopleiding wilt doen, betekent dit dat u één dag per week naar school in Wageningen komt voor het volgen van flankerend onderwijs. U krijgt les, werkt samen met collega-studenten aan opdrachten en koppelt ervaringen opgedaan in de praktijk terug.

Werkplekleren

In het kader van het werkplekleren werkt u minimaal drie dagen in het groene beroepsonderwijs, of heeft u een educatieve functie binnen het bedrijfsleven of bij de overheid. Op de werkplek dient u ruim de gelegenheid te krijgen om complexe opdrachten uit te voeren en om daadwerkelijk instructie te geven. Het is dus belangrijk dat de werkgever openstaat voor vernieuwing en u wil ondersteunen en begeleiden. Lees hieronder meer over werkplekleren.

Beroepssituaties

De opleiding is gestructureerd via competentiegericht leren binnen beroepssituaties. Een beroepssituatie is een samenhangend geheel van activiteiten zoals u die in het werkveld tegenkomt. Het is een combinatie van opdrachten uitvoeren in de praktijk, verdieping via theorie, en reflectie, waarbij u zowel op school als op de werkplek begeleiding krijgt. Het eerste jaar zijn de beroepssituaties vooral gericht op basisvakken als biologie, natuur- en scheikunde en Nederlands en op het ontwikkelen van competenties in opleiden, trainen en coachen. In het tweede jaar ligt de nadruk op verdieping in het groene vak en verdieping in begeleidings- en coachingsvaardigheden. In dit jaar is ook specialisatie mogelijk. U sluit af met een assessment praktijkopleider in uw groene vakgebied.

Studieduur

De opleiding duurt in principe twee jaar. Aansluitend kunt u eventueel soepel doorstromen naar het hbo om een bachelorgraad te behalen

Studiebelasting

De studiebelasting is minimaal 20 uur per week, inclusief het leren op de werkplek en zelfstudie.

Praktijkopleider groene sector

Met een Associate degree Praktijkopleider groene sector op zak weten u en uw werkgever dat u beschikt over de juiste competenties op het gebied van begeleiden en coachen in de groene sector.

Doorstuderen

Aansluitend kunt u eventueel soepel doorstromen naar het hbo om een bachelorgraad te behalen in de docentenopleiding Docent en kennismanager groene sector. Daarmee heeft u de tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor het vmbo op zak. Ook kunt u hiermee in het mbo en hbo aan de slag als docent in het betreffende vakgebied.

Toelatingseisen

U bent toelaatbaar voor de Ad Praktijkopleider groene sector in deeltijd met:

 • een mbo-diploma in de groene sector (niveau 4) én drie jaar werkervaring in de groene sector na het behalen van het diploma.

Voldoet u niet aan deze eisen?

Voldoet u niet aan de bovenstaande toelatingseisen, maar heeft u wel een passende vooropleiding, aantoonbare kennis van en werkervaring in de groene sector? In dat geval wordt uw toelating ter beoordeling voorgelegd aan de toelatingscommissie.

Voor vragen over uw toelaatbaarheid of vrijstellingen kunt u contact opnemen met René Voets: toelating.hogeschool.wageningen@aeres.nl.

Starten met deze studie?

Heeft u interesse gekregen in de opleiding en wilt u graag van start gaan? Houd dan rekening met het volgende:

 • Proef de sfeer: Bezoek de open dag en ontdek meer over de inhoud en opbouw van de opleiding.
 • Studiekeuzegesprek: Tijdens de open dag kunt u een studiegesprek aangaan met een docent, om zo uw mogelijke studielast te bespreken en overige informatie in te winnen.
 • Instaptoets en zomercursus: Ontdek of uw kennis en basisvaardigheden voldoende ontwikkeld zijn en breng deze voor het begin van het studiejaar op het vereiste niveau.
 • Studeren met een beperking: Een chronische ziekte of een functiebeperking hoeft u niet te belemmeren om de studie af te ronden. We houden hier zoveel mogelijk rekening mee.
 • Collegegeld: De hoogte van het collegegeld voor de deeltijdopleiding wordt elk jaar vooraf vastgesteld.
 • Inschrijven: Inschrijven voor de opleiding doet u via de website van Studielink.