• Inhoud
 • Opbouw
 • Studielast
 • Toekomst
 • Toelating
 • Wilt u starten?

Pedagogiek en didactiek

De vakkennis die u en uw medestudenten meebrengen wordt ingezet om pedagogische en didactische vaardigheden te leren, zoals het geven van praktische instructies, het toepassen van activerende werkvormen en het begeleiden van individuele leerlingen of medewerkers en leergroepen.

Vakkennis

‘Learning by doing’ staat centraal in deze opleiding. Vrijwel vanaf het begin van de opleiding oefent u uw vaardigheden als opleider door lessen te verzorgen in het technische onderwijs. Tegelijkertijd doet u kennis op van de nieuwste inzichten en innovaties in de agrotechnische sector. U leert onder andere over:

 • de laatste technieken in de precisielandbouw zoals GPS, drones en autonome tractoren
 • de nieuwste toegepaste technieken zoals CAN bus, ISOBUS, elektronica en elektrische aandrijvingen
 • emissie-eisen en bijbehorende technieken voor moderne transmissies

Thema’s

Tijdens de opleiding komen de volgende thema’s aan bod:

 • Communiceren en analyseren
 • Praktische handelingen en vaardigheden uitleggen
 • Activerende didactiek
 • Begeleiden en coachen van en communicatie met leerlingen of medewerkers
 • Professionalisering in het vakgebied

Beroepssituaties

De opleiding is gestructureerd via competentiegericht leren binnen ‘beroepssituaties’. Een beroepssituatie is een samenhangend geheel van activiteiten zoals u die in het werkveld tegenkomt. Het is een combinatie van opdrachten uitvoeren in de praktijk, verdiepen via theorie en reflecteren, waarbij u zowel op school als op de werkplek begeleiding krijgt.

Flankerend onderwijs en werkplekleren

Deeltijdstudenten hebben in de meeste gevallen al een baan of werkervaring. Als u deze deeltijdopleiding wilt doen, betekent dit dat u gemiddeld één dag per week naar school komt voor het volgen van ‘flankerend onderwijs’. U krijgt les, werkt samen met collega-studenten aan opdrachten en koppelt ervaringen opgedaan in de praktijk terug, met name aan uw begeleider. De lessen vinden plaats bij Aeres Tech in Ede.

Daarnaast werkt u, in het kader van het ‘werkplekleren’,  in het technische beroepsonderwijs, of in een educatieve functie binnen het bedrijfsleven of bij de overheid. Deze werkplek moet geschikt zijn om complexe opdrachten uit te voeren en om daadwerkelijk instructie geven.

Studenten hebben de mogelijkheid om (delen van) praktijkstages uit te voeren bij Aeres Tech in Ede, waar zij na een korte inwerkperiode zelf praktijk- en theorietrainingen kunnen geven aan reguliere BBL-groepen mobiele werktuigen niveau 2, 3 of 4.

Begeleiding

Bij aanvang van de opleiding krijgt u een studieloopbaanbegeleider toegewezen, die u coacht en begeleidt bij de studieplanning. Daarnaast wordt u begeleid door experts in pedagogiek, didactiek en vakinhoud. Naast het individuele leren is het gezamenlijk leren onderdeel van de opleiding. U en uw medestudenten zullen daarvoor digitaal met elkaar in contact staan.

Studieduur

De opleiding duurt in principe twee jaar. Aansluitend kunt u eventueel doorstromen naar het hbo om een bachelorgraad te behalen

Studiebelasting

De studiebelasting is minimaal 20 uur per week, inclusief het leren op de werkplek en zelfstudie.

Praktijkopleider agrotechniek

Met een Associate degree Praktijkopleider agrotechniek op zak kunt u aan de slag als praktijkopleider in het onderwijs of bedrijfsleven. U bezit de kennis en de vaardigheden om uw passie voor agrotechniek over te brengen op een nieuwe generatie vakgenoten.

Doorstuderen

Aansluitend kunt u eventueel doorstromen naar het hbo om een bachelorgraad te behalen in de docentenopleiding Docent en kennismanager groene sector. Daarmee heeft u de tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor het vmbo op zak. Ook kunt u hiermee in het mbo en hbo aan de slag als docent in het betreffende vakgebied.

Toelatingseisen

U bent toelaatbaar voor de Ad Praktijkopleider agrotechniek in deeltijd met:

 • een mbo-diploma in de (agro)technische sector (niveau 4) én
 • drie jaar werkervaring in de (agro)technische sector na het behalen van het diploma

Voldoet u niet aan deze eisen?

Voldoet u niet aan de bovenstaande toelatingseisen, maar heeft u wel een passende vooropleiding, aantoonbare kennis van en werkervaring in de (agro)technische sector? In dat geval wordt uw toelating ter beoordeling voorgelegd aan de toelatingscommissie.

Voor vragen over uw toelaatbaarheid of vrijstellingen kunt u contact opnemen met René Voets: toelating.hogeschool.wageningen@aeres.nl.

Starten met deze studie?

Heeft u interesse gekregen in de opleiding en wilt u graag van start gaan? Houd dan rekening met het volgende:

 • Proef de sfeer: Bezoek de open dag en ontdek meer over de inhoud en opbouw van de opleiding.
 • Studiekeuzegesprek: Tijdens de open dag kunt u een studiegesprek aangaan met een docent, om zo uw mogelijke studielast te bespreken en overige informatie in te winnen.
 • Instaptoets en zomercursus: Ontdek of uw kennis en basisvaardigheden voldoende ontwikkeld zijn en breng deze voor het begin van het studiejaar op het vereiste niveau.
 • Studeren met een beperking: Een chronische ziekte of een functiebeperking hoeft u niet te belemmeren om de studie af te ronden. We houden hier zoveel mogelijk rekening mee.
 • Collegegeld: De hoogte van het collegegeld voor de deeltijdopleiding wordt elk jaar vooraf vastgesteld.
 • Inschrijven: Inschrijven voor de opleiding doet u via de website van Studielink.