• Inhoud
 • Opbouw
 • Studielast
 • Toekomst
 • Toelating
 • Wilt u starten?

Vakinhoudelijk

Binnen de opleiding verdiept u zich in professioneel innovatief bloemwerk, productpresentaties, styling en interieurontwerp. Vakinhoudelijk gezien verwerft u een dieper besef van ‘het waarom’ van de keuzes die u maakt bij het vormgeven van bloemwerk. U ontwikkelt zich tot een professional met een duidelijke visie die weet aan te sluiten op de behoefte en wens van de opdrachtgever.

Communiceren

Een juiste manier van communiceren is essentieel, bijvoorbeeld rondom het organiseren van evenementen of bij het geven van demonstraties. Communicatie is een onmisbare vaardigheid binnen het hedendaagse werkveld in de rol van adviseur, opleider of begeleider. Wie zijn groene kennis weet over te dragen op anderen en zichzelf goed weet te presenteren wordt gezien als bekwaam vakbeoordelaar.

Ondernemerschap

Aan de ondernemerskant leert u managen op hbo-niveau. Denk aan het efficiënt inzetten van mensen en middelen, het ontwikkelen van plannen voor grote projecten en commercieel handelen met de juiste marketingstrategieën in het achterhoofd. Als u van plan bent uw beroep in het buitenland te gaan uitoefenen, of als u veel contacten over de grens heeft, is een internationale oriëntatie binnen de opleiding mogelijk.

Flankerend onderwijs

Een dag in de week komt u naar school in Wageningen voor het volgen van flankerend onderwijs: u krijgt les, werkt samen met collega-studenten aan opdrachten en koppelt ervaringen opgedaan in de praktijk terug.

Werkplekleren

In het kader van het ‘werkplekleren’, werkt u minimaal drie dagen binnen een bedrijf dat aansluit bij de opleiding. U moet daar de gelegenheid krijgen om complexe opdrachten uit te voeren; een eenmanszaak is om die reden minder geschikt. Het is belangrijk dat de werkgever openstaat voor vernieuwing, u de ruimte gunt voor ontwikkeling en u wil ondersteunen. Een aantal keer per jaar bent u een week weg van de werkplek om deel te nemen aan de praktijkweken vanuit school: workshops, excursies en werkbezoek aan het buitenland. Lees hieronder meer over werkplekleren. 

Beroepssituaties

De opleiding is gestructureerd via competentiegericht leren binnen beroepssituaties. Een beroepssituatie is een samenhangend geheel van activiteiten zoals u die in het werkveld tegenkomt. Het is een combinatie van opdrachten uitvoeren in de praktijk, verdieping via theorie, en reflectie, waarbij u zowel op school als op de werkplek begeleiding krijgt. Het eerste jaar zijn de beroepssituaties gericht op het uitbreiden van vakkennis en vaardigheden, waaronder met name ook communicatieve vaardigheden. In het tweede jaar gaat u de diepte in op het gebied van vormgeven, ontwerpen, marketing en communicatie. Tevens werkt u aan de afstudeeropdracht.

Studieduur

De studieduur bedraagt twee jaar. Aansluitend is het mogelijk om soepel door te stromen naar het hbo om een bachelorgraad te behalen. De Ad Bloemsierkunst is ook te volgen als voltijdstudie.

Studiebelasting

Voor deeltijdstudenten is de studiebelasting minimaal 20 uur per week, inclusief het leren op de werkplek en zelfstudie.

Diploma

Met een diploma Associate degree (Ad) Bloemsierkunst op zak beschikt u over de juiste competenties om als vakkundig bloemist en gesprekspartner met visie aan de slag te gaan.

Doorstuderen

Aansluitend kunt u eventueel soepel doorstromen naar het hbo om een bachelorgraad te behalen in de docentenopleiding Docent en kennismanager groene sector. Daarmee heeft u de tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor het vmbo op zak. Ook kunt u hiermee in het mbo en hbo aan de slag als docent in het betreffende vakgebied.

Ook biedt deze opleiding de mogelijkheid om u gedegen voor te bereiden op de hoogste erkenning van het vak, de Proeve van Meesterschap. Lees hieronder meer over de Proeve van Meesterschap.

Toelatingseisen

U bent toelaatbaar voor de Ad Bloemsierkunst in deeltijd met een mbo-diploma in de bloemsierkunst (niveau 4) én drie jaar werkervaring in de bloemsierkunst na het behalen van het diploma.

Voldoet u niet aan deze eisen?

Voldoet u niet aan de bovenstaande toelatingseisen, maar heeft u wel een passende vooropleiding, aantoonbare kennis van en werkervaring in de bloemsierkunst? In dat geval wordt uw toelating ter beoordeling voorgelegd aan de toelatingscommissie.

Voor vragen over uw toelaatbaarheid of vrijstellingen kunt u contact opnemen met René Voets: toelating.hogeschool.wageningen@aeres.nl

Starten met deze studie?

Heeft u interesse gekregen in de opleiding en wilt u graag van start gaan? Houd dan rekening met het volgende:

 • Proef de sfeer: Bezoek de open dag en ontdek meer over de inhoud en opbouw van de opleiding.
 • Studiekeuzegesprek: Tijdens de open dag kunt u een studiegesprek aangaan met een docent, om zo uw mogelijke studielast te bespreken en overige informatie in te winnen.
 • Instaptoets en zomercursus: Ontdek of uw kennis en basisvaardigheden voldoende ontwikkeld zijn en breng deze voor het begin van het studiejaar op het vereiste niveau.
 • Studeren met een beperking: Een chronische ziekte of een functiebeperking hoeft u niet te belemmeren om de studie af te ronden. We houden hier zoveel mogelijk rekening mee.
 • Collegegeld: De hoogte van het collegegeld voor de deeltijdopleiding wordt elk jaar vooraf vastgesteld.
 • Inschrijven: Inschrijven voor de opleiding doet u via de website van Studielink.