Onderzoeksprogramma Wijsheid

We richten ons op (toekomstige) professionals die kunnen excelleren in hun professionele omgeving zodat de kwaliteit van het eigen handelen en het collectief handelen in hun praktijk duurzaam verbetert. Professionaliteit en deskundigheid op het gebied van leren en ontwikkelen is de basis voor duurzame ontwikkeling en optimale inzet van talenten in het (groene) beroepsonderwijs en maatschappij. 

Onderzoekslijn Wijs(heid)

Wijs(heid) is de gemeenschappelijke focus in het onderzoek van Aeres Hogeschool Wageningen. Wij, onderzoekers in het programma, willen begrijpen wat ‘wijs’ is, hoe het zich ontwikkelt, en hoe je die ontwikkeling kunt ondersteunen. Dit doen we door collectief te reflecteren op de plannen voor, processen en uitkomsten van ons praktijkgerichte onderzoek.

Leren en ontwikkelen maken onafscheidelijk deel uit van ons mens zijn en van het kijken naar en functioneren in onze leef- en werkomgeving. Daarbij is er een fundamentele inconsistentie ontstaan tussen onze manier van kijken naar leren en ontwikkelen en de vragen en noodzaak die er in onze maatschappij spelen. Er is een noodzaak voor een reframing van het kijken naar leren en ontwikkelen. Momenteel is veel leren en ontwikkelen in-form-atief ingericht, terwijl het wijs kunnen handelen in onze context ook een trans-form-atief leren vraagt. Onze eerste ideeën over wijs zijn de volgende:

  • Het betreft handelen vanuit meerdere perspectieven (cognitief, intuïtief, op basis van ervaring, kennis, inzichten, omgeving, herkenning van patronen en situaties etc.);
  • Het gaat voorbij je eerste waarneming en ideeën (in tijd, plaats, systeem;)
  • Het gebeurt op basis integratie van bronnen en ervaringen 'uit' jezelf en 'buiten' jezelf
  • Je wendt het aan ten gunste van jezelf en van anderen;
  • Het is een proces van voortdurende ontwikkeling;
  • Waarbij het steeds herstructureren van je eigen frame een belangrijke rol speelt;
  • En gebeurt in co-constructie met anderen. Of en in hoeverre deze gedachten een rol spelen in de ontwikkeling van wijs(heid) houdt ons bezig in dit onderzoeksprogramma.

Lectoraten