Teatske Pol

Functie: Docent-onderzoeker
Lectoraat: Human-Animal Interactions
Email: t.pol@aeres.nl
Telefoon: 06287 547 58
Social: LinkedIn

Over Teatske Pol-Veenstra

Teatske Pol-Veenstra heeft Economie van Landbouw en milieu aan de Wageningen Universiteit gestudeerd en voorafgaand Consumentenstudies gevolgd aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Binnen het team is Teatske onderzoeker en docent van diverse (hippische) innovatieve projecten. Deze projecten hebben vaak een link met de hippische sector en richten zich op human-animal interactions. Studenten verzorgen ook onderzoeksresultaten en samen met het bedrijfsleven die op enige wijze een raakvlak hebben met de hippische sector levert dat bruikbare resultaten op, zoals de duurzaamheidsscan voor de paardenhouderij. Resultaten die bedrijven direct kunnen toepassen en die het onderwijsaanbod actueel houden. Onlangs heeft ze de master Public Management afgerond, omdat publiek private samenwerking vernieuwing een versnelling kan geven.

Projecten

  • Inzet van hulpdieren
  • Dieren met een arbeidscontract
  • Biobased hippisch ondernemen
  • Duurzaamheidsscan paardenhouderij
  • Kwaliteitszorg paardenhouderij