Sylvan Nysten

Functie: Docent
Lectoraat: Duurzaam Bodembeheer
Email:
s.nysten@aeres.nl

Over Sylvan Nysten

Sylvan Nysten is sinds 2012 werkzaam als docent/onderzoeker Duurzaam Bodembeheer. Hij heeft in Wageningen de opleiding Soil Science gevolgd en zich gespecialiseerd in het gebruik van GIS. Naast de verschillende cursussen bodemkunde die in de opleidingen aangeboden worden, houdt Nysten zich bezig met onderzoek naar precisielandbouw/smart farming en de rol die de bodem daarbinnen speelt. Daarbij wordt er zo veel mogelijk een koppeling gemaakt tussen onderzoek en onderwijs. Zo draaien studenten mee in onderzoeksprojecten naar variabele bemesting.