Martin Duijkers

Functie: Hogeschoolhoofddocent / Programmahoofd Praktijkleren
Emailm.duijkers@aeres.nl

Over Martin Duijkers

Martin Duijkers is binnen de organisatie verantwoordelijk voor het implementeren van “praktijkleren” in alle jaren van alle opleidingen. Vanuit die functie is hij ook verantwoordelijk voor de inzet van faciliteiten die we hiervoor gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan Aeres Studentbedrijven, de kassen en de laboratoria.

Daarnaast is Duijkers verantwoordelijk voor de contacten en contracten met het bedrijfsleven op het gebied van Open Teelten (Akkerbouw, groenten- en bollenteelt). Dit wordt regiomakelaar genoemd.

Verder is Duijkers verbonden aan het lectoraat Duurzaam Bodembeheer en uitvoerder in diverse bodemkundige projecten. Ook is hij mede-coördinator van het vierde jaar. Ten slotte is hij projectleider voor projecten in China.