Koen van der Gaast

Functie: Promovendus
Emailk.van.der.gaast@aeres.nl
Social: LinkedIn

Over Koen van der Gaast

Koen van der Gaast is in dienst bij Aeres Hogeschool Almere als fulltime promovendus binnen het thema Food. Zijn onderzoek spitst zich toe op de transitie naar duurzaamheid in voedselondernemerschap. In Almere en Flevoland is een rijke diversiteit aan initiatieven zichtbaar om de voedselsector te verduurzamen die mede voortkomen uit verschillende visies op hoe een duurzame toekomst van het voedselsysteem eruit zou kunnen zien. Tegelijkertijd wijst onderzoek uit dat de opgave immens is en er veel structurele problemen zijn die transities kunnen belemmeren. In zijn dissertatie zal Koen van der Gaast proberen om voedselondernemerschap in kaart te brengen als een sociale praktijk om te zien met welke kansen en hindernissen ondernemers te maken krijgen. Een onderdeel hiervan is de invloed van verschillende visies op een duurzame toekomst. In hoeverre dragen deze visies bij aan een duurzame transitie? Of kunnen deze visies transities juist hinderen? Zijn onderzoek is zowel kwalitatief als kwantitatief van aard. Met een exploratief onderzoek zal hij door middel van interviews en participatieve observatie proberen de praktijk van ondernemerschap en de verschillende visies op de toekomst te doorgronden. Nadien zal hij een kwantitatieve survey uitvoeren om de bevindingen uit het kwalitatieve onderzoek voor een grotere populatie te valideren.

Koen van der Gaast behaalde een BSc in politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, en heeft een Research Master Environmental Governance afgerond aan de Universiteit van Utrecht. Zijn afstudeerscriptie schreef hij voor de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) over de complexe bestuursopgave van het Waddenzeegebied. Na zijn afstuderen was hij drie jaar in dienst bij de Universiteit van Amsterdam als docent bij de bacheloropleiding Future Planet Studies.