Fotowand_Blad

Functie: Docent-onderzoeker bodem en water
Lectoraat:
Email: f.keizer@aeres.nl
Social: LinkedIn

Over Floris Keizer

Met een BSc in Fysische Geografie en een MSc in Sustainable Development en Environmental Sciences, heb ik zowel de inhoudelijke als de interdisciplinaire achtergrond om mee te denken over uitdagingen op het raakvlak van ondergrond, water, ecologie en natuur. In mijn PhD traject houd ik mij bezig met natuurlijke overstromingsvenen in Polen en hoe vegetatie daarin beïnvloed wordt door dynamiek in waterkwaliteit. We kijken hierbij naar de gehele overstromingsvlakte in een landschappelijke context. Deze kennis over ecohydrologische relaties en biogeochemie zet ik graag voor onderzoek in.

Als docent bij Aeres Hogeschool Almere ben ik ook betrokken bij de connectie met de aankomende professionals, bijvoorbeeld in een van onze afstudeerminoren gericht op natuurontwikkeling en systeemanalyse. Als casus gebruiken we hierin de toekomst van het veenweidegebied. Ik zie het als mijn missie om aankomende ecologen het perspectief en de tools aan te reiken zodat zij om kunnen gaan met complexe uitdagingen zoals een duurzaam landgebruik in het veenweidegebied of een goede natuurkwaliteit in verdrogende beekdalen. Als ecohydroloog en geograaf kijk ik naar hydrologische stromingsprocessen in landschappen en wat dat betekent voor natuurkwaliteit, landgebruiksperspectieven en de impact van klimaatverandering op in bijvoorbeeld beekdalen.