Stedelijke voedselvraagstukken

Functie: Promovendus
Lectoraat: Stedelijke Voedselvraagstukken
Email: anna.roodhof@wur.nl
Social: LinkedIn

Over Anna Roodhof

Anna Roodhof is een promovendus die economische en sociale mogelijkheden voor voedselbossen in Nederland bestudeert. Haar interesse in voedselbossen komt voort uit haar MSc stage, die ze heeft gedaan bij het Nationale Monitoringsprogramma Voedselbossen (NMVB). Daar hield ze zich bezig met de sociaaleconomische waarde van voedselbossen in Nederland. Ze is geïnteresseerd in kwalitatieve methodiek en positioneert zichzelf als onderdeel van de werkelijkheid die ze vast probeert te leggen. Ze gebruikt de diverse economies en practice theory literatuur om middels een 'thick description' wat voorheen verborgen was aan het licht te brengen.

Anna heeft haar MSc in International Development Studies met een specialisatie in Sociology of Development aan Wageningen Universiteit afgerond. Ze heeft haar BA in Liberal Arts and Science met een focus op Politicologie, Sociologie en Antropologie behaald aan University College Roosevelt (Utrecht Universiteit).