Fotowand_Blad

Functie: Docent-Onderzoeker
Email: a.de.jongh@aeres.nl
Social: LinkedIn

Over Addy de Jongh

Addy de Jongh behaalde in 1986, aan de Rijksuniversiteit van Groningen, zijn doctoraal examen en 1e graads lesbevoegdheid. Hij is afgestudeerd in de richtingen Functionele Morfologie, Ethologie en Ecologie. Tijdens zijn studie richtte hij in 1985 -met medestudent Bart Nolet- de Stichting Otterstation Nederland (SON) op. Deze stichting werd de landelijke spin in het web voor herstel van otterleefgebieden in Nederland en daarmee de herintroductie van de otter. De otter stierf uit in 1988 en keerde terug in 2002. De herintroductie werd een groot succes ofschoon er nog knelpunten op te lossen zijn met betrekking tot verkeersslachtoffers en verdrinkingen in fuiken.In 2010 werd Addy voor zijn werk geridderd in de Orde van Oranje Nassau.

Sinds 1 oktober 2020 is hij werkzaam bij Aeres Hogeschool in Almere als docent Toegepaste Biologie en Aarde & Klimaat. Ook in het lesgeven neemt het herstel van wetlands en de terugkeer van de otter een prominente plaats in.