Lectoraat Voedsel en gezond leven

Voedsel en gezondheid, je kunt geen krant of tijdschrift open slaan of er wordt iets over gemeld of bediscussieert. We weten allemaal dat gezond voedsel een positieve werking heeft op onze gezondheid. Maar er spelen steeds meer vragen, onder meer welke relaties zijn er tussen voedselvoorziening, voedselconsumptie en gezond leven. Het lectoraat Voedsel & Gezond Leven gaat daar mee aan de slag.

In onze westerse samenleving is voedsel overal verkrijgbaar. Voedselschaarste behoort tot het verleden en voedselzekerheid is voor de overgrote meerderheid van de bevolking een vanzelfsprekendheid. De voedselschaarste en seizoensgebondenheid van voedsel vroeger hebben plaatsgemaakt voor jaarronde beschikbaarheid van voedsel. De voedselvoorzieningsstructuur verandert. Hierdoor komen de voedselproductiesystemen onder druk te staan. De stedelijke ontwikkeling en de variƫteit aan socio-economische en culturele achtergronden zijn ook van invloed op onze voedselconsumptie.

Het lectoraat Voedsel & Gezond Leven richt zich op vragen als:

  • Waarom eten we wat we eten?
  • Hoe relateren consumptie patronen aan voedselvoorzieningssystemen en -structuren?
  • Hoe zijn deze patronen verankerd in het dagelijks leven?
  • Hoe kunnen we voor alle groepen binnen stedelijke gebieden duurzame voedselconsumptie bevorderen ten behoeve van een gezond leven

Duurzame oplossingen

Samen met studenten van de studies European Food Business, Toegepaste Biologie, Voeding & Gezond Leven en Geo, Media & Design onderzoeken we op welke wijze we duurzame en gezonde voedselconsumptie kunnen bevorderen.

Het lectoraat stimuleert brede samenwerking en is tevens betrokken bij de ontwikkeling van Advanced Metropolitan Solutions (AMS) samenwerkingsverband Wageningen Universiteit, TU Delft en MIT Boston), de Flevocampus en de Floriade.