Lectoraat Precisievoeding en duurzame pluimveehouderij

Precisievoeding & Duurzame Pluimveehouderij

Vanuit economisch, milieu, welzijn en sociaal perspectief, wordt de vraag naar het optimaal voeren van landbouwhuisdieren steeds actueler. Pluimvee wordt nu nog op koppelniveau gevoerd. Voersystemen waarmee pluimvee de keuze wordt geboden uit meerdere voeders, of systemen die pluimvee op individueel niveau kunnen voeren, zijn wellicht de toekomst en kunnen bijdragen aan efficiënter grondstofgebruik en minder uitscheiding naar het milieu. Daarnaast hoort bij optimaal voeren ook het kritisch gebruik van grondstoffen. Het gebruik van nieuwe eiwitten, zoals insecten en reststromen van de traditionele tuin- en akkerbouwgewassen en van de humane consumptie, staan hierbij in de belangstelling.

Voeren op maat

Hoe kunnen we van voeren op koppelniveau naar voeren op individueel niveau? We behandelen de kippen als gelijke, maar fysiologisch gezien zijn er grote verschillen. Dit begint al bij verschillen in lichaamsgewicht tussen dieren van hetzelfde ras en dezelfde leeftijd. Ook zijn er tussen dieren verschillen in voeropname en de daarmee samenhangende nutriëntenopname, groei, en eiproductie. Net als bij koeien en varkens moeten we toe naar een manier van voeren op individueel niveau.

Technologische ontwikkeling

Hoe moet een voersysteem eruit zien om pluimvee op individuele behoefte te voeren? In de meest optimale situatie wordt iedere kip een voer aangeboden die het beste aansluit op de behoefte. Dit vraagt om een geheel nieuwe manier van voeren. Daarnaast zal het voersysteem input nodig hebben waarop de behoefte gebaseerd kan worden. Lichaamsgewicht, groei, eiproductie en voeropnamecapaciteit zijn logische parameters voor het bepalen van de behoefte, maar wellicht zijn meer parameters nodig om de exacte behoefte vast te stellen en om mogelijke dag-tot-dag verschillen op te vangen.

Nieuwe eiwitten

Welke niet-gangbare eiwitrijke grondstoffen en nieuwe eiwitbronnen kunnen toegepast worden in pluimveevoer en in welke hoeveelheid? De teelt en kweek van nieuwe eiwitbronnen is in ontwikkeling, evenals de winning van eiwitten uit reststromen. Voor de toepassing van deze eiwitten in pluimveevoer is het belangrijk om te weten wat de effecten zijn op productieprestaties, gezondheid en welzijn van de dieren. Daarnaast moet het toepassen van de nieuwe eiwitten economisch interessant zijn voor de pluimveehouder.

Poultry Star Foundation

De Poultry Star Foundation is opgericht op 14 februari 2019 ter gelegenheid van de inauguratie van Laura Star, lector precisievoeding en duurzame pluimveehouderij. Deze foundation is erop gericht om jonge pluimvee professionals te stimuleren om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen en te oriënteren op een baan in de pluimveehouderij. Lees hier meer. 

Verbinding met het onderwijs

  • Het organiseren van het symposium Pronken met Pluimvee voor studenten.
  • Het opzetten van een inectenkweekunit voor studenten.

Projecten

  • RAAK-mkb Circulaire Kip
  • PPS To control coccidiosis
  • H2020 Code ReFarm
  • KIEM-2019 Eendagskuikens stress-vrij op transport
  • KIEM-2019 Stikstofreductie in mest via insecten