Lectoraat Precisielandbouw

De snelle technologische vooruitgang biedt kansen voor precisielandbouw. Maar de ontwikkelingen gaan ook gepaard met een (groeiend) gebrek aan integratie tussen disciplines. En juist die integratie is nodig om de kansen te benutten en integraal in te passen in de bedrijfsvoering. Het lectoraat Precisielandbouw onderzoekt hoe we precisielandbouwmogelijkheden zo slim en duurzaam mogelijk kunnen integreren in de bedrijfsvoering van akkerbouw- en veehouderijbedrijven.

Om duurzaam te kunnen produceren, zijn de juiste maatregelen nodig. Op de juiste plaats en op het juiste moment. Want: kunnen we maïs laten groeien, telen en verwerken zonder te veel hulpmiddelen te gebruiken? Dat is één van de vele vragen die spelen binnen het lectoraat Precisielandbouw. Het lectoraat Precisielandbouw richt zich op:

  • Ontwikkeling van kennis die nodig is om precisielandbouwtechnologie te integreren in bedrijfsvoering (intelligentie)
  • Extractie van kennis uit de geo-informatie en diergedraginformatie die wordt vastgelegd binnen bedrijven die werken met precisielandbouwtechnologie

Duurzaam produceren

Dit lectoraat kijkt zowel naar de akkerbouw als veehouderij. Voor beide sectoren geldt de wens voor een minimale en slimme input om tot maximaal rendement te komen. De akkerbouw richt zich vooral op strategische keuzes rond het bouwplan en daarnaast  op het duurzaam telen van de gewassen. 

Bij de veehouderij draait het vooral om bewustwording en de ontwikkeling van de teeltkeuze. Een belangrijk onderdeel daarbij is het optimaliseren van koemanagement, ook wel smart precision dairy farming genoemd.

Samenwerkende sectoren

Daarnaast kijken we naar welke sectoren kunnen bijdragen aan een integrale benadering van precisielandbouw. Hoe kunnen ICT, techniek, biologie, onderzoek, onderwijs én het bedrijfsleven samenwerken om de landbouw te verbeteren?