Lectoraat Kenniscreatie en ecologisch intelligent handelen

Kenniscreatie en ecologisch intelligent denken

Het lectoraat Kenniscreatie en ecologisch intelligent denken onderzoekt hoe kennis creëren en leren als collectief plaatsvindt in een sociale, culturele context. En hoe we daarin de werelden van de lerende, de school en de praktijk met elkaar kunnen verbinden. Op een responsieve wijze. Dit lectoraat doet onderzoek naar leren als een constructief, cultureel en sociaal proces van theorie- en kennisontwikkeling. Het proces waarin het collectief en individu elkaar leren afwisselen, zich verbinden, en voortbouwen op en overstijgen van elkaars ideeën.

Het lectoraat Kenniscreatie en ecologisch intelligent denken richt zich op:

  • Welke factoren – zoals zelfregulatie, co-regulatie en kennisopvattingen – spelen een rol in de kennisontwikkeling van studenten?
  • Hoe ontwikkelt de inhoudelijke ontwikkeling zich in dit collectieve-individuele proces? En tot welke wijsheid leidt dit?
  • Hoe geven docenten vorm en inhoud aan hun rol in het proces van ideegecentreerd onderwijs? Hoe besteden ze aandacht aan de ecologische crisis? En wat is een kenniscreërende of responsieve didactiek?
  • Hoe ondersteunen social media en forums als Knowledge Forum en Wiki het proces van leren als kennis creëren? 
  • Hoe ondersteunen semantische learning analytics in handen van studenten een semantische ontwikkeling en een open, sophisticated evaluatieve epistemische ontwikkeling?

Onderzoekslijnen

Het lectoraat kent drie onderzoekslijnen:

  • Responsieve leeromgeving
  • Transitiedenken in de agri en food productie en -business
  • Analyseren van co-creatie in het leren

Meer lezen