Lectoraat Biomimicry

Biomimicry: leren van de natuur voor duurzame oplossingen

Per 1 september jl. is dr. Mauro Gallo aangesteld als ‘Lector Biomimicry, leren van de natuur voor duurzame oplossingen’ bij Aeres Hogeschool Wageningen. Het lectoraat is een samenwerking tussen Aeres Hogeschool Wageningen, Hogeschool InHolland Delft en VHL Leeuwarden, die vanuit hun groene DNA als verbindende factor hierin samenwerken. Het lectoraat is ingesteld met subsidie van het ministerie van Economische Zaken. Het lectoraat Biomimicry is gericht op:

  • het ontwikkelen van nieuwe kennis en integrale concepten door samen met het onderwijs, nationale en internationale innovatieve bedrijven en kennisinstituten praktijkgericht onderzoek uit te voeren
  • de positionering van Biomimicry in het domein van agri en food en in het groene beroepsonderwijs

Aansluiting bij drie instellingen

Het lectoraat Biomimicry sluit aan bij de onderzoeksprogramma's en onderzoeksgroepen van de samenwerkende instellingen en is een gezamenlijke exercitie waarbij de drie invalshoeken van de instellingen elkaar gaan versterken:

  • Aeres Hogeschool Wageningen: bij het programma ‘duurzaam leren en ontwikkelen van professionals en organisaties en (groen) beroepsonderwijs’
  • Inholland Delft: bij het Sustainable solutions centre, de crossover groen-techniek in Delft
  • VHL: bij het programma duurzame en innovatieve technologieën

Het onderzoek gaat over de vraag of biomimicry als innovatiemethode kan bijdragen aan duurzame oplossingen in productinnovatie, procesinnovatie en sociale innovatie en de toepassing in deze drie gebieden.