header hippisch website

Hoge ambities paardensector gepresenteerd tijdens symposium

Date

Op dinsdag 26 november 2019 was er een leerzaam en interactief symposium over duurzaamheid in de paardensector. Maar liefst tachtig bezoekers waren gekomen om de resultaten van tweejarig onderzoek te horen  over hoe duurzaam de paardensector op dit moment is en waar de ambities liggen.

Door middel van een duurzaamheidsscan, ontwikkeld door Aeres Hogeschool Dronten in samenwerking met de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV) hebben studenten van de opleiding Hippische Bedrijfskunde de huidige status en ambities over duurzaamheid van paardenbedrijven in kaart gebracht. Bijna 100 paardenbedrijven in twee jaar leverden een bijdrage en daardoor kon op het symposium “Hoe Hipp(isch) is de paardensector?” antwoord worden gegeven op die vraag. De paardensector blijkt grote ambities te hebben op het gebied van duurzaamheid, het ambitieniveau is hoog. Vooral op de thema’s Energie, Water en Afval (reststromen) stellen paardenbedrijven dat daar nog winst is te behalen en dat ze ook de ambitie hebben om hier duurzamer te werk te gaan. Hippisch symposium over duurzaamheid

Teamleider van de opleiding Hippische Bedrijfskunde, Arianne van de Hee, opende de ochtend op het Agri Innovation Centre in Dronten. Nadat de resultaten van de duurzaamheidsscan zijn gepresenteerd door Gert Wim Stoffer en Teatske Pol-Veenstra kwam de OFGV aan bod. Adjunct directeur Femke Plat en Energie-expert Axel Roeten vertelden over de veranderende rol van de overheid en hoe een paardenbedrijf het makkelijkst en goedkoopst kan beginnen met investeren in duurzame energie. Het inhoudelijke ochtendgedeelte werd op inspirerende wijze afgesloten door twee ondernemers. Ronald Lievens van Stal Zeggezicht, en hippisch ondernemer van het jaar, vertelde liet zijn aansprekende voorbeelden zien van duurzame mogelijkheden op het paardenbedrijf. Hij kreeg de handen van het publiek op elkaar met zijn uitspraak “een ondernemer met veel biodiversiteit op het bedrijf zou juist meer regelvrijheid moeten krijgen dan minder”. En Pieter Winter van Agro Giethoorn inspireerde de bezoekers met mogelijkheden over samenwerking en een circulaire werkwijze. 

Na het inhoudelijke deel op het Agri Innovation Centre verplaatste de groep zich via de Aeres Paardenplaats, waar verschillende mogelijkheden werden aangewezen over biodiversiteit op een paardenbedrijf. Op  het Paardencentrum Dronten waren drie verschillende kennistafels ingericht. Over Water, Energie en Afval(stromen) waar de bezoekers van gedachten konden wisselen over die thema’s. De kennistafels waren goed bezocht en juist de diversiteit aan bezoekers, ondernemers, studenten, docenten en medewerkers van de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek leverde de juiste dynamiek op. 

Nadat alle kennis was uitgewisseld werd het symposium afgesloten met een aangename netwerklunch waar studenten, ondernemers, en medewerkers van de OFGV en Aeres Hogeschool op gemoedelijke wijze met elkaar verder konden praten. 
Hippisch symposium over duurzaamheid

Het viel de gespreksleider van het thema water, Wolter van der Kooij, op dat er per bedrijf naar kansen moet worden gekeken om water te besparen of anders in te zetten. “Als daar een oude mestkelder te gebruiken is als regenwateropslag is dat mooi meegenomen. Wateropslag bouwen kan door de lage waterprijs niet uit.”

Axel Roeten, gespreksleider van het thema Energie, gaf aan dat ondernemers soms makkelijker kunnen besparen dan ze denken. Het is bij grote energieverbruikers dan ook niet vrijblijvend, maar het kan wel een besparing opleveren. Er zijn systemen die inzichtelijk maken hoe snel een energiebesparing kan worden terugverdiend. 

Piet Moonen, gespreksleider van het thema Afval(stromen) vatte datgene wat aan zijn kennistafel gesproken was als volgt samen. “Paardenmest mag geen afval genoemd worden, immers het kan nog gebruikt worden. Eerst zou je er de warmte en energie uit kunnen halen waarna het nog goed is voor organische stof verbetering van gronden.” “Plastic, ook van klanten, is de grootste afvalbron op een paardenbedrijf. Dan is minderen aan de voorkant de grootste bespaarmogelijkheid.”

Benieuwd naar de resultaten van het onderzoek? Mail naar: t.pol@aeres.nl