Frank_de_Jong

“Kritisch denken is niet genoeg, ontwerpgericht denken en samen nieuwe kennis construeren is cruciaal”: Frank de Jong benoemd tot hoogleraar Responsief Leren en Kennis Construeren

Date

WAGENINGEN, 3 oktober 2019 – Prof. Dr. Frank de Jong is benoemd tot hoogleraar Responsief Leren en Kennis Construeren aan de Open Universiteit. Deze bijzondere leerstoel wordt mogelijk gemaakt door Aeres Hogeschool Wageningen. Op 15 november houdt De Jong zijn oratie: Kennis in-(ter)-actie, responsief leren als kennis construeren. Hij beschrijft leren als psychologisch proces waarbij kennis in-(ter)-actie ontstaat. Hij gaat in op de rol die bestaande kennis speelt in kennisconstruerende gesprekken. Welke ‘kennis in-(ter)-actie’-activiteiten zijn te onderscheiden? Welk houvast biedt dit docenten? De Jong legt uit waarom kennis construeren bijdraagt aan responsief en ecologisch leren denken.

Bij Aeres Hogeschool Wageningen is Frank de Jong lector van de lectoraten Responsief Leren, Kenniscreatie en ecologisch intelligent handelen én is hij master-director van de Masteropleiding Leren en Innoveren. Centraal in zijn denken staat dat het de leerling, student of werknemer is die ‘leert’. Hij of zij ontwikkelt zijn ideeën, theorieën of wijsheid in een culturele, sociale context met anderen. De interactie en verbinding tussen dit collectieve en individuele leren heeft zijn interesse.