Groene straat

Aeres Hogeschool Almere krijgt financiering voor 'groen' project met burgerparticipatie

Date

Het lectoraat ‘Groene en vitale stad’ van Aeres Hogeschool Almere heeft, samen met GainPlay Studio, een aanvraag voor een bijzonder project ingediend en gehonoreerd gekregen bij de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) Ideeëngenerator. De twee partijen slaan de handen ineen om met behulp ‘gamification’ te onderzoeken wat de mening is van inwoners over de groene leefomgeving in hun wijk en of dit overeenkomt met de wetenschappelijke benadering over de relatie tussen een groene omgeving en de gezondheid van de mens. Aeres Hogeschool Almere en Gainplay Studio gaan het project vanaf september 2019 uitvoeren in een wijk in Almere.

Onderzoek toont aan dat een groene wijk bijdraagt aan gezondheid en welzijn van de inwoners van de wijk. Op verschillende plekken worden wijken momenteel ‘vergroend’. Belangrijk is echter dat de indeling van een groene wijk ook overeenkomt met de wensen en behoeften van de inwoners zelf. Hoe komen deze twee samen en hoe zien inwoners deze relatie tussen groen en gezondheid? Bijzonder aan dit project is dat Aeres Hogeschool Almere en GainPlay Studio door middel van gamification deze ‘groene’ wensen en behoeftes in kaart brengen. 

Dit wordt gedaan door het beschikbaar stellen van een digitale 3D omgeving (een app) waarin inwoners met speltypische technieken en elementen zelf een groene ruimte in hun wijk kunnen ontwerpen. Deze voorstellen kunnen vervolgens worden gedeeld met anderen in de wijk, iedereen kan er op reageren, samen kunnen de ontwerpen geoptimaliseerd worden en ook kan er gestemd worden op het beste ontwerp. De ontwerpen worden vergeleken met data uit de wetenschap; zijn er overeenkomsten tussen de wetenschap en de zienswijze van de inwoners? 

Het project start in september 2019 en heeft een looptijd van een jaar. Beide partners zien dit als een eerste aanzet voor meer onderzoek naar de wijze waarop nieuwe, 3D visualisatie- en speltechnieken uit de game-wereld ingezet kunnen worden bij bewonersparticipatie die gericht is op het ontwerpen en inrichten van de groene leefomgeving in steden. 

Talent voor groei